BAM in kopgroep Nederland qua laagste koers/winst-verhoudingen

Het aandeel BAM zit momenteel aan kop in de groep van Nederlandse aandelen met koers/winst-verhoudingen tussen de 5 en de 10. Dit groepje dat uit 11 aandelen bestaat verloor de afgelopen 12 maanden ruim 17 procent, hetgeen ook weer de lagere koers/winst-verhoudingen deels verklaard. Het aandeel BAM wordt nu voor ruim 5 maal de gemiddelde winst per aandeel over de afgelopen 10 jaar verhandeld (de CAPE-ratio). Andere bekende namen met lage CAPE-ratio's zijn o.a. Delta Lloyd, Fugro en Grandvision.

Licht meer omzet BAM verwacht

Over dit jaar komt de omzet volgens de analisten uit op 7,49 miljard euro. Dit is beperkt meer dan de omzet over 2015 toen het bedrijf 7,42 miljard euro verdiende.

Historische omzetten en resultaten BAM in beeld plus taxaties 2016

Omzetbam

De analisten rekenen voor 2016 op een nettowinst van 104 miljoen euro. Over dit jaar houdt het bedrijf volgens de analisten een winst per aandeel van 37 cent over. De koerswinstverhouding bedraagt hierdoor 10,51.

Fors dividend BAM

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 0,13 cent. BAM 's dividendrendement komt hiermee op 3,34 procent te liggen. Het gemiddelde dividendrendement van de bouw- en infrastructuursector ligt op 1,44 procent.

Historische dividenden en dividendrendementen BAM

Dividendbam

De bovenstaande grafiek toont de diverse rendementen vanaf 2008. De groene lijn is het totale rendement van de herbelegde dividenden, de blauwe lijn is het koersrendement en het rode vlak is het totaalrendement: koersrendement plus dividendrendement.

Dividend kleine compensatie beleggers

Door de koersverliezen van de afgelopen jaren zijn de dividendbetalingen echter maar een beperkte compensatie voor de beleggers. De belegger die sinds 2008 zijn aandelen heeft aangehouden heeft nu een verlies van circa 76 procent.

De dividenden over de afgelopen jaren zijn met gemiddeld 1,6 procent per jaar matig te noemen. De belegger die ieder jaar vanaf 2008 zijn dividenden herbelegd zou hebben heeft nu een beperkt extra rendement van 13 procent. De invloed van de ontvangen dividenden op het totale rendement is dus voor de buy & hold belegger verwaarsloosbaar.

Kerncijfers bouw- en infrastructuursector

Bouwsector


BAM 's boekwaarde ten opzichte van haar beurskoers staat op 0,86. Beleggers rekenen dus op relatief gezien weinig groei van het aandeel. Momenteel noteert de sector met een book to market ratio van 11,44. De bouw- en infrastructuursector noteert momenteel met een CAPE (Shiller PE) van 296,60. Op basis van de forse verschillen tussen de beste en slechtste aandelen ligt de volatiliteit in de sector vrij hoog.

De voorbije jaren noteerde het aandeel met relatief stabiele koers/winst-verhoudingen (zie grafiek rechtsonder). De extreme hoge koers/winst-verhouding in 2014 van bijna 190 is natuurlijk een zeer extreme uitschieter maar in de andere jaren lage de koers/winst-verhouding redelijk stabiel.

Zowel op de kortere als de langere termijn zijn de rendementen van het aandeel ten opzichte van haar sector behoorlijk uiteenlopend zijn geweest. Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen bedraagt BAM 's marktkapitalisatie 1,06 miljard euro.

Het aandeel BAM wordt door 8 fundamentele analisten gevolgd. Het gemiddelde koersdoel voor het aandeel staat op 5,46 euro. Dit is circa 40 procent meer dan de huidige beurskoers van 3,89 euro.

2016 beste jaar, 2009 slechtste jaar

Aandeelbam

De bovenstaande matrix toont BAM 's historische rendementen uitgedrukt in de verschillende jaarlijkse instapmomenten tot de jaren in de linker as.

Het jaar 2009 is (sinds 2008 gemeten) met een koersverlies van 60 procent het slechtste jaar. 2016 is tot nu toe met een winst van 47 procent het beste jaar voor het aandeel. Wie het aandeel in 2008 aankocht (koers destijds 16,1) euro heeft nu een koersverlies van 76 procent.

Historische koersen BAM afgelopen 10 jaar

Beurskoersbam

Om 11.27 staat het aandeel 0,95 procent lager op 3,89 euro.

Dit komt neer op 15 keer het resultaat per aandeel over 2015.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.