Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u een bezoek brengt aan de website van Analist.nl (de "website") en/ of gebruikmaakt van de informatie, producten en/ of diensten die worden aangeboden op of via de website. Wij raden u aan deze voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Het privacybeleid van Analist.nl maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. Dit beleid kunt u hieronder inzien.

Aansprakelijkheid

Analist.nl streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleert Analist.nl de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Analist.nl niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is en aanvaardt Analist.nl geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Analist.nl het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld: info@Analist.nl.

Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De op deze website vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van Analist.nl met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten . Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Analist.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Analist.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaard enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Analist.nl naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Analist.nl beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Analist.nl vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Analist.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Rechten op aangeboden informatie, producten en/of diensten

De website en de inhoud daarvan wordt beheerd door Analist.nl. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aangeboden informatie, producten en/of diensten berusten bij Analist.nl dan wel haar licentiegevers en/of partners. Het is niet toegestaan om de informatie, producten en/of diensten die op of via de website worden aangeboden te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren.

Wijzigingen

Analist.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacy

Tijdens het proces waarin advertenties op onze site getoond worden, kan een derde partij een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen, maar deze zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bevatten. Emailadressen van onze abonnees worden niet gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Ook worden deze adressen niet doorverkocht/gelicenseerd aan derde partijen.

Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.

Als u bent ingeschreven bij Analist.nl en u heeft aangegeven dat u relevante aanbiedingen wilt ontvangen, dan worden uw gegevens gebruikt voor audience targeting via Social Media en Search. We zorgen er op die manier voor dat advertenties op o.a. Facebook en Google meer relevant zijn voor u, op basis van uw voorkeuren en interesses. Afmelden kan altijd met behulp van de afmeldlink in onze e-mail.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze disclaimer, dan kunt u die richten aan info@analist.nl