Energy
Binnen de energiesector zien we een lage spreiding qua rendementen over de afgelopen 12 maanden. Sinds april vorig jaar koerst de sector ruim 23 procent in de min. Bij de winnaars zien we onder andereDMC...
Micro Small Mid Large Mega
2012 Cash Rich Firms O'Neills Can Slim Fundamentele Vuistregel Oberweis Octagon Dividend Super Stars
2013 Return on Equity Josef Lakonishok David Dreman Magic Formula Greenblatt Magnet Kimmel
2014 Buffett Hagstrom Benjamin Graham Templeton Price to Sales O'Shaughnessy
2015 Benjam Graham Peter Lynch Richard Beddar James Montier Walter Schloss
2016 Graham Number Piotroski Groei KW 5-10 Hoog dividend puur Fama & French