Dividend

Definitie

De winst die een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders.

Het beleggen in aandelen die dividenden uitkeren is al jaren en bijna overal ter wereld een hele populaire strategie. We noemen dit ook wel dividendbeleggen. Een dividenduitkering is een periodieke uitkering van een bedrijf aan de aandeelhouders. De dividenduitkering kan worden gezien als een beloning voor de aandeelhouders. Doorgaans zijn de dividenduitkeringen van Europese bedrijven 1 maal per jaar. De dag waar op een belegger de aandelen van het bedrijf in zijn/haar bezit moet hebben om het dividend te mogen ontvangen noemen we de ex dividend dag (ook wel 'ex dividend gaan' genoemd op die dag).

Stel dat het aandeel Unilever nu 30 euro kost en het een week later 1 euro aan dividend uit zal gaan keren, dan daalt op de ex dividend dag het aandeel doorgaans met de hoogte van het dividend. Voor beleggers die zich in Zwitserland bevinden bieden wij de Zwitserse website Finanzresearch.ch met informatie over dividendaandelen aan. In dit geval dus 1 euro. Die 1 euro die ontvangen wordt gaat dus ook weer van de koers af want beleggers die het aandeel na de ex-dividend datum kopen hebben dus geen recht op de voorgaande dividenduitkering. Per saldo is dit dus een 0-euro operatie, ook wel zero sum operatie genoemd. Maakt het dan bottomline dus niets uit of je als belegger aandelen koopt die wel geen dividenden uitkeren? Op de korte termijn is er absoluut geen zinnige reden te bedenken om snel te kunnen profiteren van dividenduitkerende aandelen.

De reden hiervoor is de hoge efficiëntie van de markten: alle informatie wordt doorgaans op de korte termijn volledig in de koersen verwerkt (ook wel verdisconteren genoemd). Het maakt dan totaal niets uit hoe hoog of laag een dividend is want het wordt toch wel op de beurzen aangepast.


Dividendaandelen absoluut aan te raden

Maar waarom zouden we überhaupt dividenduitkerende aandelen kopen? Als we op de langere termijn kijken dan constateren we dat aandelen die dividenden uitkeren doorgaans van betere kwaliteit zijn dan de aandelen die dat niet doen.

De mogelijkheid van het kunnen uitkeren van dividenden kan worden gezien als een kwaliteitsindicator. Bedrijven die geen dividenden uitkeren kunnen we doorgaans typeren als bedrijven van een lagere kwaliteit. U kunt het kunnen uitkeren van een dividend dus zien als een hele grove voorselectie om aandelen op kwaliteit te kunnen filteren.

Natuurlijk is dit heel erg kort door de bocht want er zijn nog tal van andere variabelen die de kwaliteit (lees: onder- of overwaardering) van een aandeel beoordelen. Kijkende naar de historische rendementen kijken van aandelen die dividenden uitkeren ten opzichte van de aandelen die dat niet doen dan zien we op de korte termijn vrijwel geen verschillen. Maar op de langere termijn zien we echter hogere totaalrendementen (koersrendementen + dividendrendementen) voor de aandelen die dividenden uitkeren. Dit wordt verklaard door het rente-op-rente effect. Dit komt neer op een progressief effect door dat de ontvangen dividenden herbelegd worden en die op hun beurt ook weer dividenden ontvangen. Zodoende ontstaat er een soort sneeuwbaleffect.

U kunt dit zien als een jonge boom die na verloop van tijd steeds meer appels geeft. De befaamde wetenschapper Albert Einstein noemde dit rente-op-rente effect ook al het 8e wereldwonder. Bekende dividendbeleggers zijn onder andere Carolyn Hill, John D. Rockefeller en Geraldine Weiss.


Dividendbelasting hot topic

Over het uitgekeerde dividend wordt in de meeste landen dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting is echter vaak voor een gedeelte terug te vorderen. Een bedrijf dat hier in gespecialiseerd is, is Mylette uit Woerden. Een van de redenen om dividenden apart te belasten is het voorkomen van belastingontwijking: in een stelsel waar geen dividendbelasting is het namelijk mogelijk om inkomstenstromen via dividenden te laten verlopen en zo de inkomstenbelasting te omzeilen. Het is echter meestal alleen rendabel bij hele grote posities in een aandeel om de ingehouden dividendbelasting terug te kunnen vorderen.

Dit omdat de kosten van alle administratieve handelingen doorgaans veel hoger zijn dan het terug te ontvangen bedrag. Het breakevenpunt om ingehouden dividendbelasting terug te vorderen ligt op circa 250 euro. Dit wil zeggen dat indien u per aandeel een totaal van minder dan 250 euro aan ingehouden dividendbelasting heeft dat dan de kosten om het terug te vorderen daar boven liggen. Wij raden dus aan om niet te veel te focussen op de hoogte van uw ingehouden dividendbelastingen.


Dividenden variëren

Dividenden zijn echter nooit stabiel en variëren door de tijd heen. Bedrijven kunnen a la minuut aankondigen om te stoppen me het uitkeren van dividenden aan haar aandeelhouders. Berichten van een bedrijf over de dividenduitkeringen worden door de markten meestal op een goudschaaltje gewogen.

Als een bedrijf zegt het dividend per aandeel te verlagen of zelfs in te trekken dan zien we meestal hele forse reacties op de beurzen. Dit komt natuurlijk omdat de toekomstige waarde van het aandeel daalt (die bestaat uit koersrendementen plus natuurlijk de dividendrendementen). Aanpassingen in de hoogtes van de dividenden zorgen dus direct voor reacties op de aandelen- en optiebeurzen (in het geval er opties voor het aandeel bestaan).


Pas op voor de value trap

Het voeren van een dividendstrategie is dus zeker geen saaie laat staan makkelijke strategie. Historische dividenden zijn niets anders dan historische cijfers en bieden dus eigenlijk weinig houvast voor de toekomst. Voor beleggers is het absoluut zaak om verder te kijken dan naar puur het dividend per aandeel want anders tuint u in de zogenaamde 'value trap'.

Door puur op jacht te gaan naar een hoog dividendrendement loopt u een groot gevaar riskante aandelen te kopen. Beleggers moeten absoluut naar het totale plaatje kijken. Kan het bedrijf het dividend überhaupt wel betalen is eigenlijk de grote vraag.

Belangrijke zaken die hier invloeden op hebben zijn de financiële positie (kaspositie, solvabiliteit etc) en de winstgevendheid (nettowinst, kasstromen etc). Uiteraard zijn al deze variabelen op zich zelf ook weer onvoorspelbaar en ook superbeleggers zoals Warren Buffett of Joel Greenblatt durven geen pogingen doen om deze accuraat te voorspellen.


Jaag niet op hoogste dividendrendementen

Het is o zo verleidelijk om simpelweg de aandelen te kopen met de hoogste verwachte dividendrendementen maar zo simpel werkt het helaas niet. Een vrij hoog dividendrendement, hiermee bedoelen van 6 procent of meer, is doorgaans vrij gevaarlijk. Hiermee bedoelen we dat het effectieve dividendrendement van het aandeel eigenlijk te hoog is; dan is of het dividend te hoog of de beurskoers absurd laag.

Beiden kunnen natuurlijk waar zijn maar in de financiële wereld weten we het nooit. Er zijn heel veel voorbeelden van aandelen met hoge dividendrendementen die daarna stevig in elkaar zakten of zelfs failliet gingen.

Denkt u bijvoorbeeld maar aan Colonial BancGroup, Innoconcepts en Washington Mutual. Al deze aandelen hadden hele forse verwachte dividendrendementen op basis van de koersen destijds versus de verwachte dividenduitkeringen. Wanneer de hoogtes van de dividenden werden verlaagd stortten de koersen in elkaar. Waarna de koersen nog verder instortten toen de dividenduitkeringen helemaal geschrapt werden.

De hoogte van het dividend per aandeel is verder niets anders dan het gemiddelde van wat de analisten verwachten. Uiteraard geven bedrijven ook verwachtingen af van hun toekomstige dividenduitkeringen maar deze moeten altijd nog door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) worden goedgekeurd. Het gebeurd in de praktijk eigenlijk nooit dat aandeelhouders een lager dividend prefereren, eerder wensen ze een hoger dividend per aandeel.


Rendementen 100 euro geïnvesteerd in Europese Dividendaristocraten

Dividendrendementen

Uitleg over de dividendaristocraten

Dividendaristocraten zijn bedrijven die in hun historie ieder jaar een hoger dividend hebben kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. U raadt natuurlijk al dat dit er naar verloop van tijd steeds minder zijn want de spoeling wordt steeds dunner. Bekende bedrijven die een dividendaristocraat zijn, zijn onder andere Sysco, Century Link en Gannett.

De rendementen van deze aandelen zijn op de langere termijn ook astronomisch geweest. Dit wordt mede door het rente-op-rente effect (het effect van herbeleggen) veroorzaakt. U moet zich hier absoluut niet blind op staren.

Het zijn maar historische prestaties, cijfers en rendementen en eigenlijk zeggen die weinig over de toekomst. Bedrijven kunnen zeker niet oneindig blijven groeien (dan zouden er nieuwe aardbollen nodig zijn). Dividenduitkeringen kunnen dus nooit eindeloos door blijven stijgen. Om goed te kijken naar de strategie van het kopen van de dividendaristocraten is echter absoluut aan te raden want het geeft nog maar eens aan dat hoge rendementen op de beurs een kwestie zijn van een lange adem en het steevast herinvesteren van ontvangen dividenden.Zie ook