Analisten zien omzet superaandeel Nike stijgen, beperkte hulp van dividenden

Licht meer omzet Nike verwacht

Over 2016 komt de omzet volgens de analisten uit op 32,43 miljard dollar. Dit is licht meer dan de omzet over 2015 toen de omzet 30,6 miljard dollar bedroeg. De analisten gaan voor Nike voor 2016 uit van een nettowinst van 3,75 miljard dollar.

Over dit jaar houdt het bedrijf volgens de analisten een winst per aandeel van 2,15 dollar over. Op basis hiervan komt de koerswinstverhouding op 24,46 te liggen.

Het aandeel Nike wordt door 14 fundamentele analisten gevolgd. Het gemiddelde koersdoel voor het aandeel staat op 97,79 dollar. Dit is circa 85 procent meer dan de huidige beurskoers van 52,59 dollar.

Kerncijfers sector persoonlijke goederen

Nikestock


De boekwaarde per aandeel ligt op circa 9,36 dollar. Het aandeel noteert op factor 0,18 hiervan. De persoonlijke goederensector noteert momenteel met een CAPE van 26.73. Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen bedraagt Nike 's marktkapitalisatie 71,42 miljard dollar.

2010 superjaar, 2009 slechtste jaar

Beurskoersennike

De bovenstaande matrix toont Nike 's historische rendementen uitgedrukt in de verschillende jaarlijkse instapmomenten tot de jaren in de linker as.

Het jaar 2009 is (sinds 2008 gemeten) met een koersverlies van 57 procent het slechtste jaar. Het jaar 2010 was met een rendement van 47 procent met afstand het beste jaar sinds 2008. De belegger die het aandeel in 2008 aankocht (koers destijds op 16,06 dollar) heeft nu een koerswinst van 227 procent.

Over dit jaar ligt de verwachting van het dividend op 62 cent. Nike 's dividendrendement komt hiermee uit op 1,18 procent. Gemiddeld levert een aandeel in de persoonlijke goederensector levert een dividendrendement van circa 1,45 procent op.

Historische dividenden en dividendrendementen Nike

Dividendennike

Dividend kleine compensatie beleggers

De dividenduitkeringen zorgden de afgelopen jaren voor een nog groter totaalrendement voor de beleggers. De belegger die sinds 2008 zijn aandelen heeft aangehouden staat nu op een winst van 227 procent.

De dividenden over de afgelopen jaren zijn met gemiddeld 1,47 procent per jaar matig te noemen. Het totale dividendrendement vanaf 2008 komt neer op een summiere 13 procent. De invloed van de ontvangen dividenden op het totale rendement is dus voor de buy & hold belegger minder zwaarwegend.

Historische koersen Nike

Koersaandeelnike

Vrijdag sloot het aandeel op 52,59 dollar. Dit betekent 28 maal het resultaat per aandeel over 2015.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.