AXA IM: 'Bull market' voor aandelen uit opkomende markten duurt nog jaren

De huidige bull-markt voor aandelen uit de opkomende markten is pril en heeft waarschijnlijk nog enkele jaren te gaan. Dat concludeert vermogensbeheerder AXA Investment Managers op basis van een eigen analyse waarin wordt gekeken naar de prestaties van de opkomende markten sinds 1975.

Vooral invloed dollar

Er is een aantal economische factoren dat traditioneel gezien de prestaties van opkomende markten kan verklaren: de Amerikaanse dollar, economische groei, grondstoffenprijzen, verschillen in volatiliteit, handelsbalansen, de waardering van de aandelenmarkten, internationaal monetair beleid en de Amerikaanse rentecyclus. Uit een analyse van AXA IM komt echter naar voren dat voor 75% de prestaties van opkomende landen in relatie tot ontwikkelde markten, op basis van vier factoren te verklaren zijn: de Amerikaanse dollar, het groeiverschil tussen opkomende en ontwikkelde landen, de relatieve volatiliteit en wereldwijde overschotten aan liquiditeit. De andere variabelen die werden onderzocht, lieten een minder duidelijke relatie zien.

Dollar negatief gecorreleerd

De eerste factor is dat de Amerikaanse dollar negatief gecorreleerd is met activa uit opkomende markten. Bij een dalende Amerikaanse dollar zullen buitenlandse beleggers in opkomende markten hogere rendementen realiseren, hetgeen voor nieuwe instromen zorgt. Bij een stijgende dollar gebeurt het omgekeerde. Een tweede goede indicator is het verschil in de groei van bruto binnenlands product. De productiviteit in opkomende landen is aan het stijgen waardoor de groei van het BBP in opkomende landen over het algemeen hoger is dan in ontwikkelde landen. Het is echter de kloof (versnellen of vertragen) tussen beiden markten welke als een drijfveer fungeert.

De derde factor is de relatieve volatiliteit tussen aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen. Een stijgende volatiliteit kan worden geassocieerd met periodes van ‘risk off’, waarbij beleggers de neiging hebben om de blootstelling aan opkomende markten te verlagen. Een vierde, tevens goede, indicator is de liquiditeit. De buitenlandse beleggersstromen domineren nog steeds de markt voor opkomende aandelen waardoor de internationale ruime beschikbaarheid van goedkoop geld een wind in de rug is voor aandelen uit opkomende markten. De verwachting is echter dat centrale banken het monetaire beleid in de komende jaren zullen normaliseren. Als gevolg hiervan zal overliquiditeit in de toekomst wellicht een minder ondersteunende factor zijn voor de prestaties van opkomende markten. Grondstofprijzen zijn van oudsher een belangrijke factor. Vandaag de dag zijn de meeste opkomende landen echter netto-olie importeurs. Grondstoffen nemen slecht 14% van de aandelenindex voor hun rekening, vergeleken met 25% in 1994.

Ondanks dat de huidige ‘bull-cyclus’ in de opkomende markten nog vrij jong is moet er wel een kanttekening bij deze optimistische blik worden gemaakt. De Amerikaanse hoogconjunctuur houdt al geruime tijd aan en de waarderingen zijn hoog. Een marktcorrectie op de ontwikkelde markten kan gevolgen hebben voor de opkomende markten.

Historisch gezien zijn de schommelingen in opkomende markten sterker. AXA IM ziet wel een verschuiving: in een opgaande markt doen opkomende markten het relatief nog beter dan in voorgaande jaren (toenemende ‘bull beta’s’), maar in een neergaande markt is de schade ten opzichte van ontwikkelde landen niet langer heel veel groter (de ‘bear-beta’s’ zijn gedaald). Dat betekent dat de risico-rendementsverhouding in opkomende markten voor beleggers aantrekkelijker wordt.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.