BBP

Definitie

Bruto Binnenlands Product (bbp): Het bruto binnenlands product is de totale (geld)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).


Het bbp geeft een indicatie van de omvang van de economie. Het bbp is gelijk an de vraag naar de goederen en diensten (binnenland plus export min import).