De Kempenaer over hoe trends in beleggingscategorieen te voorspellen

Voor eigenlijk iedere belegger is er maar één cruciale vraag: waar gaan de markten heen? Natuurlijk kan niemand deze vraag altijd correct beantwoorden dus daarom kijken we naar de sterkste voorspellingsmodellen. In dit interview besteden we aandacht aan Juus de Kempenaer's RRG (Relative Rotation Graphs). Dit model is bij diverse partijen zoals Bloomberg en Reuters direct in hun systemen te verkrijgen. Het RRG-model tracht diverse beleggingscategorieën te voorspellen op basis van hun trends. We vragen Juus er de details van.

Juusdekempenaer
Juus de Kempenaer

Kunt u wat in het kort toelichten over jullie sectorsysteem?

RRG staat voor Relative Rotation Graphs en is vooral een visualisatie-methode om relatieve trends in sectoren (maar ook in andere asset classes of individuele aandelen) in beeld te brengen. Het grote verschil met de traditionele relatieve sterkte analyse is dat een RRG de gebruiker in staat stelt om een heel universum (meerdere sectoren dus) in een keer op een grafiek weer te geven, in plaats van de gebruikelijke een-op-een vergelijkingen, en ook daadwerkelijk de relatieve roterende beweging (met de klok mee) om een benchmark inzichtelijk te maken.

Hierdoor wordt in een keer het hele plaatje zichtbaar en worden relaties tussen sectoren zichtbaar die met traditionele analysemethoden niet of moeilijk te ontdekken zijn. Een RRG is gebaseerd op een scatter-plot waarop de relatieve positie van de verschillende sectoren wordt weergegeven in vier kwadranten.

1. Leading - rechts-boven
2. Weakening - rechts-onder
3. Lagging - links-onder
4. Improving - links-boven

De twee indicatoren die gebruikt worden als input voor de opbouw van de RRG zijn JdK RS-Ratio (x-as) en JdK RS- Momentum (y-as), dit zijn twee genormaliseerde indicatoren die de relatieve trend binnen het universum en het momentum van die trend meten.

Normaal gesproken zal een sector een rotatie door alle vier de kwadranten laten zien, hoe verder weg van het centrum (= de benchmark) des te sterker de trend. Door de voorgaande waarnemingen van de verschillende sectoren met elkaar te verbinden over de laatste n periodes wordt via een staart (tail) de rotatie van de sector zichtbaar en afhankelijk van de implementatie kan deze vervolgens ook via een animatie door de tijd heen worden afgespeeld.

Werkt jullie systeem mondiaal?

Ja een Relative Rotation Graph kan gevuld worden met iedere data-set, onafhankelijk van de regio, zolang die maar onderling vergelijkbaar is (appels en peren). Wanneer een RRG bijvoorbeeld gebruikt wordt om de relatieve rotatie van verschillende asset classes in beeld te brengen dan is het belangrijk om voor de vastrentende categorieën (total return) indices te gebruiken en geen rentes (yields) aangezien deze tegengesteld bewegen en dus een vertekend beeld zouden opleveren.

Wanneer een universum instrumenten bevat die genoteerd zijn in verschillende valuta’s dan zul je als gebruiker moeten bedenken of je de rotatie in de verschillende lokale valuta wilt beoordelen of alle series wilt terugbrengen naar een gelijke valuta. De meningen en voorkeuren met betrekking tot deze materie zijn verschillend maar kunnen beide worden toegepast in ee RRG.

Werkt het voor alle marktkaps? (dus van micro tot large caps)

Ja met dien verstand dat de rotatie van large-caps wat vloeiender zal bewegen dan die van small-caps aangezien deze vaak wat meer "sprongen" hebben in het onderliggende koersverloop. Het is het beste te vergelijken met het lezen van normale koersgrafieken van small- vs large-caps.

In hoeverre spelen macro-economische factoren een rol voor jullie systeem?

Niet. De input voor Relative Rotation Graphs bestaat alleen uit de ruwe koersdata van de elementen in het universum

Zien jullie verschillen in voorspelbaarheid in sectoren?

RRGs voorspellen niet maar volgen relatieve trends in de verschillende sectoren en helpen beleggers bij het vinden en selecteren van beleggingsmogelijkheden. Institutionele beleggers gebruiken RRGs om te bepalen waar zij over- of onderwegingen ten opzichte van hun benchmark willen aanbrengen

Houden jullie ook rekening met liquiditeit?

De rotaties op een RRG worden niet beïnvloedt door liquiditeit maar ik weet dat (sommige van) onze gebruikers daar wel degelijk rekening mee houden bijvoorbeeld bij de keuze welke sectoren of aandelen weer te geven op de grafiek. Daarnaast heeft een van onze partners in haar implementatie van RRG (Optuma van Market Analyst Software AG ) de mogelijkheid ingebouwd om gebruik te maken van zogenaamde Bubble-charts. De grootte van de bubbels kan vervolgens gevarieerd worden op basis van volumes of volatiliteit (of iedere andere maatstaf die een gebruiker maar zou willen).

Levert een trendvolgend systeem niet teveel transactiekosten op als de markt veel jojo't?

Zoals gezegd zijn RRGs eerst en vooral een visualisatie methode en geen trading systeem op zichzelf. Ik spoor mensen dan ook altijd aan om RRGs in combinatie met andere technieken of handelsregels te gebruiken.

Tot hoe ver hebben jullie gebacktest en voor welke markten?

Een goede backtest van een systeem (ieder systeem) gebaseerd op relatieve sterkte moet gedaan worden op portefeuille niveau anders heeft het geen enkele zin en dat is nog best gecompliceerd. Met name omdat iedere belegger een andere beleggingshorizon heeft en verschillende (risico)parameters gebruikt bij het samenstellen van zijn of haar portefeuille en actief is op verschillende universa/markten. Een universele backtest is dus niet mogelijk, met name omdat we ook propageren om RRGs in combinatie met andere technieken te gebruiken.

Dat gezegd hebbende hebben we natuurlijk wel eens testjes uitgevoerd om een bepaalde mate van validatie uit te voeren.

Bijvoorbeeld door een universum te rangschikken op basis van de JdK RS-Ratio (maatstaf voor de horizontale as op de RRG) en bijvoorbeeld ene portefeuille te bouwen die gelijkgewogen posities heeft in bijvoorbeeld de top 10 of 20 aandelen uit een grote index zoals de MSCI Europe (350 aandelen) of de STOXX 600. Wat we daar zien is dat dergelijke portefeuilles over het algemeen goed in staat zijn om hun benchmark te verslaan maar ook, terugkomend op de voorgaande vraag m.b.t. transactiekosten, dat het aantal mutaties in dit soort portefeuilles reuze meevalt. Naar mijn mening geeft dit aan dat (relatieve) trends vaak langer doorzetten dan dat we op het eerste gezicht zouden denken/verwachten.

Zijn jullie de enige met een dergelijk model?

Ja. Deze methode van visualiseren is uniek. Het Intellectueel Eigendom en auteursrecht is beschermd en "Relative Rotation Graphs" is een geregistreerd handelsmerk.

In hoeverre kan een particuliere belegger, die geen toegang tot ingewikkelde zaken heeft zoals futures, jullie model gebruiken?

Bijvoorbeeld door RRGs te gebruiken om sectoren of asset classes mee te analyseren en dit vervolgens te vertalen naar positites in ETFs/trackers. Of als iemand in individuele aandelen belegt een RRG te volgens met aandelen in een bepaalde index (bijv AEX of Euro STOXX 50) en dit te gebruiken in zijn of haar beleggingsproces.

Moet de belegger die jullie systeem wil volgen puur jullie systeem volgen of kan hij het ook als het ware repliceren door zelf de markt te volgen?

Een belegger "moet" helemaal niks, iemand die geïnteresseerd is in het gebruiken van RRGs in zijn beleggingsproces kan die vinden bij onze partners Bloomberg , Thomson Reuters EIKON, Optuma software, StockCharts.com en in beperkte mate op onze eigen website (www.relativerotationgraphs.com). Voor degenen die geïnteresseerd zijn in aandelen genoteerd op de beurs van Hong Kong en die de Chinese taal machtig zijn is een implementatie te vinden op de website van de Hong Kong Economic Journal. Afhankelijk van het platform kan de belegger zijn eigen universum, of meerdere, definiëren en die weergeven in een Relative Rotation Graph en gebruiken.

Bij ons op de pagina met aandelenrendementen zien we zeer uiteenlopende rendementen per sector en dan ook nog eens enorme uitslagen binnen de sector. Hoe behandelen jullie deze enorme rendementsverschillen per sector en hoe doen jullie dat per sector?
Stel dat jullie de oliesector koopwaardig vinden, kopen jullie dan een tracker? Zoja is de kapitaalsgewogen?

De enorme uitslagen en verschillen die jullie zien vormen de kracht achter de bewegingen die je ziet op een RRG en zorgen ervoor dat de rotaties van de verschillende sectoren dichter bij de benchmark blijven of juist verder er vanaf. De implementatie en de vertaling naar een portefeuille is aan de belegger zelf en afhankelijk van het beleggingsproces wat gevolgd wordt.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.