Risicopremie op euroaandelen ondanks ECB-acties hoger dan in de VS

Patrickmoonen
Patrick Moonen

Het extra rendement dat beleggers vragen om euroaandelen in plaats van Amerikaanse aandelen te kopen is sinds 2012 niet meer zo hoog geweest. Dit blijkt uit een analyse van NN Investment Partners.

Volgens NN IP ligt de kostenvoet voor euroaandelen, of het minimale rendement dat beleggers vragen om een aandeel te kopen, 80 basispunten hoger dan in de VS, waar trouwens een meerjarige dalende trend zichtbaar is. Deze trend wordt gedreven door de lagere rente op Amerikaanse staatsobligaties en een stabiele risicopremie op aandelen. Daarnaast was het rendement op het eigen vermogen in de VS in het grootste deel van de afgelopen twee decennia hoger dan in de eurozone. Hierdoor kreeg de VS de voorkeur van beleggers.

De analyse laat zien dat de monetaire versoepeling de obligatiemarkten in de eurozone een impuls heeft gegeven via lagere creditspreads, maar dat de vervolgstap naar lagere risicopremies op aandelen minder zichtbaar is. De risicopremie op aandelen uit de eurozone bedraagt nog altijd 6,5%. Dit is het hoogste niveau sinds de wereldwijde financiële crisis van 2009 of de eurocrisis in 2011.

Patrick Moonen, strateeg Multi Asset bij NN Investment Partners, licht toe: “Tekortkomingen in het institutionele kader, een bancaire sector die onder druk staat, de politieke onzekerheid en de Brexit zijn redenen voor beleggers om terughoudend te zijn om euroaandelen te kopen. Bovendien is de groei van de winsten in de eurozone achtergebleven bij die in de VS, met uitzondering van 2015.”

“Is er een ommekeer mogelijk in de relatieve aantrekkelijkheid van de eurozone? Het hangt af van een aantal factoren. De eerste factor is het creëren van een hogere nominale BBP -groei, zodat een bedrijf zijn winstmarges en rendement op het eigen vermogen kan verhogen. Een mogelijkheid is meer fiscale en monetaire beleidscoördinatie, waaronder infrastructuur. Gezien de verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland volgend jaar en de stem voor een Brexit kan het zijn dat de bereidheid om anti-Europees populisme tegen te gaan is toegenomen.”

“Op de tweede plaats kunnen de Amerikaanse winstmarges onder druk komen te staan door de stijgende lonen, gegeven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Tot slot kan een renteverhoging in de VS de kapitaalkost opdrijven of de netto winstmarge onder druk zetten. Er zijn dus verschillende mogelijke factoren, maar het kan even duren voordat deze van kracht worden.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.