Analist.nl jaaroverzicht 2015: enorme rendementen Europese beurzen | Nederland en België in middenmoot

Nu de laatste handelsdag van 2015 er op zit wordt het tijd om een samenvatting van het voorbije beursjaar te maken. Grosso modo was het voor de Europese aandelenbeurzen een extreem goed jaar. Gemiddeld won het Europese aandeel ruim 20 procent exclusief dividendrendement.

Natuurlijk is dit maar een gemiddelde en waren er ook veel grote verliezen. Vooral de olie- en andere energie gerelateerde aandelen verloren fors. Zo verloor Royal Dutch Shell ruim 23 procent dit jaar en duwde daarmee de AEX -index behoorlijk omlaag.

Jaarrendementen Europa, VS en Rusland

Aandelenlanden2015

Russische large caps aan kop

De bovenstaande grafiek toont de gelijkgewogen rendementen van alle aandelen per land, met uitzondering van de Russische aandelen. We prefereren om naar de gelijkgewogen rendementen te kijken omdat dit een veel beter beeld geeft van de markten als geheel.

Bij de meeste kapitaalsgewogen indices, zoals de AEX -index, wegen een paar aandelen heel erg zwaar en het gros amper. Zo wegen bij de S&P 500 circa 20% heel zwaar en de andere 480 fors minder.

Bij de Russische rendementen zijn alleen de aandelen van de hoofdindex verwerkt. We zien dat de Russische large caps dus met afstand de hoogste rendementen dit jaar hadden. Uiteraard zou u deze koerswinsten moeten corrigeren voor valuta-effecten maar dat geldt uiteraard ook voor alle andere valuta.

Grote verliezen Oekraïense aandelen

De Oekraïense aandelen boekten met een verlies van bijna 32 procent het grootste verlies. Oekraïne werd eind 2015 getipt als één van de meest aantrekkelijke Europese investeringslanden van Europa.

België en Nederland in de middenmoot

Verder zien we de Scandinavische landen enorme winsten boeken. Zo waren de rendementen van Denemarken en Zweden buitengewoon hoog. De rendementen van de Nederlandse en de Belgische aandelen, respectievelijk 6,3 en 11 procent, zijn dus bijna gelijk aan het Europese gemiddelde.

Europese micro-aandelen beste in 2015

Europeseaandelen

We zien dat alle Europese marktkapitalisatiesegmenten in 2015 behoorlijk in de plus stonden. Opvallend is dat hoe lager de marktkapitalisaties hoe hoger de rendementen waren. Dit is een ander beeld dan in voorgaande jaren waar we, vooral in de VS, de large caps het fors beter zagen doen.

Herstel bankensector

Aandelensectoren

De grafiek laat zien dat er in 2015 enorme verschillen tussen de rendementen van de sectoren waren. Zo was het een rampjaar voor zowel de mijnbouw- als de metaalsector. Zo verloor de mijnbouwsector ruim 20 procent dit jaar met extreme uitschieters in de sector.

Daarentegen was het een zeer goed jaar voor de sectoren navigatie, entertainment en in het bijzonder de banken. Dit na jaren van forse verliezen won deze sector fors terrein terug.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.