Renteverhoging Fed en Griekse steun domineren medio 2015

Het wereldwijde team van beleggingsstrategen van Russell Investments heeft vandaag zijn prognoses voor de wereldwijde markten over het derde kwartaal van 2015 gepubliceerd. Het rapport bevat een overzicht van de economische inzichten en marktprognoses die als leidraad fungeren voor de multi-asset portefeuilles en -diensten van Russell Investments.

Woutersturkenboomrussell
Wouter Sturkenboom

De prognoses richten zich grotendeels op twee centrale gebeurtenissen: de timing van de eerste renteverhoging van de Fed en de onderhandelingen over steun aan Griekenland. De strategen van Russell Investments verwachten al langer dat de eerste renteverhoging in september plaatsvindt. Het Grexit scenario is nog altijd niet volledig van tafel. De onzekerheid rond deze gebeurtenissen kan echter leiden tot marktvolatiliteit, maar de strategen zien dit als een kans om het risicoprofiel van de portefeuilles te verhogen.

Amerikaanse Renteverhoging al in Amerikaanse koersen verwerkt

De strategen analyseren de verwachte Fed-renteverhoging met een vergelijking tussen de huidige marktomstandigheden en die in de perioden voorafgaand aan de twee vorige renteverhogingen (in februari 1994 en juni 2004).

Een aspect dat duidelijk uit het rapport naar voren komt, is dat aandelen, obligaties en de Amerikaanse dollar momenteel allemaal relatief duur zijn in vergelijking met de laatste twee verkrappingsfasen. Bovendien bevinden we ons momenteel in een veel latere fase van de winstcyclus. De op handen zijnde renteverhoging is volgens de strategen echter een van de best gecommuniceerde beleidsaanpassingen ooit.

Daarom verwachten zij dat de renteverhoging al in de marktkoersen verwerkt is. Na deze factoren gezamenlijk te hebben bestudeerd, houdt het team vast aan een positief scenario voor de Amerikaanse markt met beperkte inflatie, bescheiden banengroei en winststijgingen die beneden de 10% blijven.

"Het is logisch dat we rond de Fed-renteverhoging volatiliteit gaan zien. De centrale vraag is echter of een eventuele marktterugval als gevolg daarvan een keerpunt is, of een correctie", zegt Wouter Sturkenboom, senior investment strategist bij Russell Investments. "Wij vinden een correctie het waarschijnlijkst, en we verwachten dat de aandelenmarkten op middellange termijn ondersteund blijven zolang de Amerikaanse economie gematigd blijft groeien."

Hoewel men het erover eens is dat de situatie in Griekenland mogelijk grote nadelige gevolgen heeft, wordt de situatie niet gezien als een systeemrisico voor de wereldeconomie. Griekenland neemt slechts 1,8% van het BBP van de eurozone in en omdat een groot deel van de Griekse schuld in publieke handen is, wordt besmettingsgevaar beperkt geacht. Griekenland is in de eurozone vrij uniek met zijn korte termijn solvabiliteitsproblemen. Geen ander land heeft met dit probleem te maken.

Natuurlijk kan het liquiditeitsrisico opnieuw de kop opsteken, maar met de steun van de ECB (dat altijd nog zijn steun kan verhogen) lijkt dit onlogisch.

De strategen van Russell Investments maken voor het actualiseren van hun prognoses gebruik van een drievoudig beleggingsproces: conjunctuur, waardering en sentiment. Enkele prognoses met betrekking tot de wereldwijde markten zijn als volgt:

 • Conjunctuur: optimisme voor ontwikkelde markten

  De conjunctuur lijkt zeer positief voor Europa en gunstig voor de VS en Japan. In Europa verbeteren de economische indicatoren bijvoorbeeld en kunnen de winstmarges groeien. In de Amerikaanse markten blijven de winsten gematigd groeien, ondersteund door robuuste, maar onregelmatige, economische groei. In Japan zijn de economische cijfers glansloos, maar is er winstherstel en de kans is groot dat de Bank of Japan (BoJ) met aanvullende stimulerende maatregelen komt.

  De cyclusscore blijft negatief voor opkomende markten door de sterker wordende USD, de dalende grondstofprijzen en de groeivertraging in China.

 • Waardering: Amerikaanse aandelen blijven het duurst

  De strategen vinden aandelen in Europa en Japan vrij duur en die in opkomende markten vrij goedkoop. De Amerikaanse aandelenmarkt is nu nog steeds de duurste grote aandelenmarkt, met een Shiller K/W-verhouding van 27 en een koers-boekwaarde van 2,9 (op basis van de U.S. Large-Cap Russell 1000® Index per 24 juni 2015).

 • Sentiment: het momentum is in de meeste markten positief

  Het team wijst erop dat de markten relatief stabiel zijn en dat daarmee veel van de contraire signalen van overwaardering inmiddels zijn geneutraliseerd. Het momentum is gunstig voor aandelenmarkten, behalve voor Japan, waar de markt overgewaardeerd blijft.

  Nieuwe prognoses voor blootstelling aan de regio's

  Op basis van de marktverschuivingen die sinds eind maart hebben plaatsgevonden, toen het rapport over het tweede kwartaal verscheen, hebben de strategen hun prognoses voor verschillende regio's en vermogensklassen aangepast:


 • Eurozone: Het team is overwogen in de eurozone, waaronder aandelen en obligaties. Verdere onrust rond Griekenland ziet het team als aankoopkans.

 • Noord-Amerika: Het team ziet reden voor een bescheiden onderweging in Amerikaanse aandelen, omdat de waarderingen de gunstige conjunctuur teniet doen.

 • Azië-Pacific: Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een groeiversnelling van de Japanse economie, maar de strategen zijn neutraal ten aanzien van Japanse aandelen, omdat deze speculeren op herstel. De strategen zijn voorzichtig met regionale aandelenmarkten en wijzen daarbij op de economische neergang die zij hadden voorzien voor China, Australië en Nieuw-Zeeland.

 • Opkomende markten: De strategen zijn neutraal ten aanzien van aandelen uit opkomende markten, aangezien de goede waarderingen en het positieve sentiment teniet worden gedaan door de negatieve cyclusscore.

 • Valuta's: De Amerikaanse dollar is overgewaardeerd ten opzichte van andere grote valuta’s en het korte termijnvooruitzicht varieert. Er is een kans dat de dollar verder stijgt door verdere monetaire versoepeling door de BoJ, toenemende zorgen over Griekenland of een stagnatie van de Europese groei. De laatste twee keer dat de Fed de rente echter opeenvolgend verhoogde, daalde de USD in waarde.

 • Vastrentende waarden: De strategen stellen zich neutraal op ten aanzien van Amerikaanse staatsobligaties en verwachten dat Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties in de komende 12 maanden naar 3,1% stijgen. De strategen zijn enigszins positief in staatsobligaties uit de eurozone en onderwogen in Britse staatsobligaties.
 • Samenvattend stelt Sturkenboom: "De meeste kwantitatieve modellen zijn in het afgelopen kwartaal opgeschoven in de richting van een neutrale positionering. Dat is een bevestiging van ons kwalitatieve oordeel dat het besluit van de Fed geen vervelende verrassingen met zich meebrengt. De onzekerheid blijft groot Ondanks de “Nee” denken wij nog steeds dat Griekenland interessant kan zijn in termen van koopkansen, maar we wachten op sterkere koopsignalen om beleggingen aan de portefeuille toe te voegen; Onze beleggingsvoorkeur verschuift momenteel naar een neutrale positionering in wereldwijde aandelen ten opzichte van vastrentende waarden."