Loomis Sayles: Drie factoren die China’s economische herstel uniek maken

Beleggers verwachten dat grote economieën wereldwijd een herstel laten zien dat vergelijkbaar is met dat van China. Het land kent echter drie sleutelfactoren die erop wijzen dat China’s herstel een eigen pad kiest, schrijft Huani Zhu, Senior Macro Strategies Research Associate bij vermogensbeheerder Loomis Sayles, onderdeel van Natixis Investment Managers.

China herstelt sneller dan verwacht van de economische impact die de coronapandemie heeft gehad, constateert Zhu. “Beter dan verwachte PMI's en recent gerapporteerde industriële winsten geven aan dat de groei versnelt”, stelt de analist, die daarnaast de belangrijke rol van China’s economische groei in het wereldwijde herstel na de financiële crisis benadrukt. Zhu ziet daarom drie belangrijke verschillen in deze cyclus die suggereren dat het herstel van China zijn eigen pad zou kiest.

Kleinere dienstensector

Ten eerste is de grootte van China’s dienstensector van belang. Die groeide de afgelopen jaren gestaag, maar is in vergelijking met die van andere landen relatief klein. Er is daarom nog ruimte om te groeien, te meer daar binnenlandse vraag groot is. “Omdat de dienstensector bovendien bijzonder hard is getroffen door de COVID-19-pandemie, zullen landen met grotere dienstensectoren waarschijnlijk een ander hersteltraject hebben”, verwacht Zhu.

Geopolitiek

Ten tweede zijn de handelsrelaties tussen China en de VS en Australië fundamenteel veranderd. Zhu: “Hoewel China benadrukt dat het zijn economie zal blijven openstellen, richt het zich steeds meer op zelfredzaamheid, wat tot uiting komt in dalende import en een groeiend aandeel van de export van binnenlandse bedrijven.” Deze ontwikkeling vermindert de economische impuls aan Chinese handelspartners.

Tenslotte heeft China het schaduwbankieren ingeperkt in een poging het financiële systeemrisico te verminderen. Omdat het midden- en kleinbedrijf in China afhankelijker is van schaduwbankieren heeft deze sector moeite financiering te krijgen. De Chinese particuliere sector vertegenwoordigt meer dan 60% van de groei van het BBP en ongeveer 80% van de banen. “Wij zijn van mening dat deze sector betere toegang tot financiering nodig heeft om het herstel te ondersteunen”, stelt Zhu, die er tevens op wijst dat de krappere kredietvoorwaarden van Chinese autoriteiten tot een vertraging van kredietgroei kunnen leiden. “Het valt nog te bezien of China zijn momentum kan vasthouden met strakkere kredietvoorwaarden.”