Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 17 mei 2023

Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 17 mei 2023

Ageas laat weten dat vandaag alle door de Raad van Bestuur voorgelegde voorstellen, werden goedgekeurd door de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV

AgendapuntenVoor
 • De statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2022
99,9951%
 • De betaling van een totaal brutocashdividend van EUR 3,00 per Ageas aandeel1
99,9912%
 • Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2022
99,7842%
 • Het verlenen van decharge aan de commissaris van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren/
  PwC Réviseurs d’entreprises voor het boekjaar 2022
99,7597%
 • Het remuneratieverslag
94,8238%
 • Het voorstel tot benoeming van mevrouw Alicia García Herrero als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027
99,5502%
 • Het voorstel tot benoeming van de heer Wim Guilliams als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027
99,1540%
 • Het voorstel tot herbenoeming van de heer Emmanuel Van Grimbergen als uitvoerende lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027
98,4164%
 • Het voorstel om de vergoeding van de commissaris van de vennootschap te verhogen
99,8976%
 • De vernietiging van 1.760.000 eigen aandelen
99,9966%
 • De machtiging van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 150.000.000
98,9640%
 • De machtiging van de Raad van Bestuur om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen, waarbij het maximale aantal aandelen die kunnen worden verkregen, niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
98,6118%

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 46,62%.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar kennis en ervaring. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas , een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 44.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 16 miljard in 2022.


1 Dividend: De kalender voor de betaling van dit dividend is de volgende:

 • 31 mei 2023: notering ex-dividend
 • 2 juni 2023: betaling van het slotdividend van EUR 1,50 (coupon nr.14). Een tussentijds dividend van EUR 1,50 per Ageas SA/NV aandeel werd al uitbetaald in oktober 2022.

Meer informatie over de fiscale behandeling van het dividend is beschikbaar op http://www.ageas.com/nl/investeerders/dividend.
                                                                                        

Bijlage