Financière de Tubize - Jaarlijks Financieel verslag 2021

FINANCIERE DE TUBIZE NV

Researchdreef 60, 1070 Brussel

Contact: eric.nys@financiere-tubize.be

Jaarlijks financieel verslag 2021

Gereglementeerde informatie
26 februari 2022

De raad van bestuur van Financière de Tubize heeft het jaarlijks financieel verslag 2021 opgesteld. Dit verslag is beschikbaar op de website www.financiere-tubize.be

  • Winst van het boekjaar met toepassing van het Belgische boekhoudkundig referentiestelsel: € 83,6 miljoen,
  • Winst van het boekjaar met toepassing van het IFRS-referentiestelsel: € 380,1 miljoen,
  • Ontvangen dividend van UCB : € 86,5 miljoen (€ 1,27 per UCB aandeel, een stijging met 2,4% tegenover 2020),
  • Uitbetaling, in mei 2021, van dividend met betrekking tot boekjaar 2020 van € 30,3 miljoen (€ 0,68 per TUB aandeel, een stijging met 9,6% tegenover het vorige boekjaar) aan de aandeelhouders van Financière de Tubize,  
  • Daling van de bankschuld, waardoor deze is teruggebracht van € 33,5 miljoen op 31 december 2020 naar € 20,0 miljoen op 31 december 2021,
  • Aanschaffing van 310.040 UCB-aandelen, waardoor de deelneming in UCB gestegen is van 35,00% op 31 december 2020 naar 35,16% op 31 december 2021.

Als de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2022 de jaarrekening 2021 goedkeurt, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking, zal een dividend van € 0,75 (vergeleken met € 0,68 voor boekjaar 2020, een stijging met 10,3%) bruto betaalbaar worden gesteld vanaf 5 mei 2022 in de kantoren, zetels en agentschappen van BNP Paribas Ageas , tegen afgifte van coupon n°17.

Ex-dividend                3 mei 2022
Record date               4 mei 2022
Betaaldatum             5 mei 2022