BNP

Definitie

Afkorting voor Bruto Nationaal Product. De som van het bruto binnenlands procuct (bbp) en de opbrengsten van de investeringen.Zie ook

BBP