Pharming verkrijgt US FDA groen licht voor Joenja® (leniolisib) als de eerste en enige behandeling van APDS

Pharming Group N.V. (" Pharming " of "de Onderneming") (EURONEXT Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) maakt bekend dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) Joenja® (leniolisib) heeft goedgekeurd voor de behandeling van geactiveerd fosfoinositide 3-kinase delta (PI3Kδ) syndroom (APDS) bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. Joenja®, een orale selectieve PI3Kδ-remmer, is de eerste en enige behandeling die in de VS is goedgekeurd voor APDS, een zeldzame en progressieve primaire aandoening aan het immuunsysteem. De FDA evalueerde de Joenja®-aanvraag voor APDS onder Priority Review. Die status wordt toegekend aan therapieën die het potentieel hebben om de behandeling, diagnose of preventie van ernstige aandoeningen sterk te verbeteren. Joenja® zal naar verwachting begin april in de VS op de markt komen en zal medio april beschikbaar zijn voor verzending.

Dr. Eveline Wu, MD, MSCR, Afdelingshoofd Kinderreumatologie en Universitair hoofddocent kinderreumatologie en Allergie/Immunologie aan de University of North Carolina School of Medicine, zegt:

"De goedkeuring van Joenja® door de FDA is een fantastisch moment voor de APDS-gemeenschap en een betekent een transformatie van het behandeltraject voor patiënten die aan deze zeldzame ziekte lijden. Dit betekent dat zij voor het eerst toegang zullen hebben tot een goedgekeurd medicijn dat de standaardbehandeling voor APDS-patiënten zal kunnen veranderen."

Vicki Modell, medeoprichter van de Jeffrey Modell Foundation, een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor personen en familieleden die getroffen zijn door primaire afweerstoornissen, zegt:

"De goedkeuring van Joenja® gaat het verschil maken voor APDS-patiënten met ernstige en progressieve symptomen die van grote invloed zijn op hun dagelijkse leven. De goedkeuring door de FDA van een behandeling voor één van de meer dan 450 primaire afweerstoornissen is tegelijkertijd belangrijk voor alle betrokkenen bij primaire immuunaandoeningen. De missie van de Jeffrey Modell Foundation van hoop, belangenbehartiging en actie is gericht op vroege diagnose, genetische sequentiebepaling, behandeling en uiteindelijk genezing van primaire immunodeficiënties."

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming , zegt:

"Deze FDA goedkeuring van Joenja® is een belangrijke mijlpaal voor mensen met APDS die nu toegang krijgen tot de eerste goedgekeurde behandeling specifiek voor deze slopende ziekte. Tot nu toe was de behandeling van APDS vooral gericht op bestrijding van de diverse symptomen die met APDS gepaard gaan. We zijn de patiënten, zorgverleners en artsen die hebben deelgenomen aan de klinische studies dankbaar voor de goedkeuring van vandaag. Ik wil ook de teams van Pharming en Novartis bedanken die de ontwikkeling van Joenja® hebben ondersteund en daarom terecht trots mogen zijn op deze FDA goedkeuring. Vandaag markeert ook een mijlpaal voor Pharming en toont ons engagement om het leven van patiënten die lijden aan zeldzame ziekten te veranderen. De goedkeuring en spoedige lancering van Joenja®, ons tweede commerciële product, brengt ons dichter bij ons doel om een toonaangevende wereldwijde onderneming gericht op behandeling van zeldzame ziekten te worden die zich inzet voor patiëntengemeenschappen met onvervulde medische behoeften."

APDS is een zeldzame primaire immunodeficiëntie die voor het eerst werd gekarakteriseerd in 2013 en momenteel naar schatting 1 tot 2 mensen per miljoen treft. Het wordt veroorzaakt door genetische varianten in een van de twee geïdentificeerde genen, bekend als PIK3CD of PIK3R1, die essentieel zijn voor de normale ontwikkeling en functie van immuuncellen in het lichaam. Hoewel mensen met APDS kunnen lijden aan een breed scala van symptomen, zijn de meest voorkomende frequente en ernstige infecties van de oren, sinussen en bovenste en onderste luchtwegen. De infecties beginnen meestal op jonge leeftijd. Mensen met APDS zijn gevoelig voor gezwollen lymfeklieren of een vergrote milt (splenomegalie), evenals voor auto-immuniteit en ontstekingsverschijnselen. Mensen met APDS kunnen ook een hoger risico lopen op kanker zoals lymfoom.

De FDA heeft de New Drug Application (NDA) voor Joenja® met voorrang beoordeeld en heeft het geneesmiddel goedgekeurd op basis van de bevindingen van een multinationale, drievoudig-blinde, placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde fase II/III klinische studie, die de effectiviteit en veiligheid evalueerde bij 31 patiënten met APDS van 12 jaar en ouder. Als onderdeel van de aanvraag werden ook gegevens ingediend van een lange termijn, open-label klinische extensiestudie waarin 38 patiënten Joenja® kregen gedurende een mediane duur van twee jaar.

De resultaten van de 12 weken durende gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie bij 31 patiënten met APDS van 12 jaar en ouder toonden de klinische werkzaamheid van Joenja® 70 mg tweemaal daags in vergelijking met placebo, en was significant in de co-primaire eindpunten die de verbetering van de lymfoproliferatie evalueerden zoals gemeten door de vermindering van de lymfekliergrootte en de toename van naïeve B-cellen, die respectievelijk de impact op immuundisregulatie en normalisatie van het immunofenotype bij deze patiënten weergeven. De aangepaste gemiddelde verandering (95% CI) tussen Joenja® en placebo voor lymfekliergrootte was -0,25 (‑ 0,38,-0,12; P=0,0006; N=26) en voor percentage naïeve B-cellen was 37,30 (24,06, 50,54; P=0,0002; N=13). De meest voorkomende bijwerkingen in het klinische onderzoek (incidentie >10%) waren hoofdpijn, sinusitis en atopische dermatitis.

Met de goedkeuring van Joenja®, als behandeling voor een zeldzame kinderziekte, heeft de FDA aan Pharming een priority review voucher ("PRV") toegekend. Volgens de voorwaarden van Pharmings exclusieve licentieovereenkomst met Novartis voor leniolisib uit 2019, heeft Novartis het recht om de PRV van Pharming te kopen voor een klein minderheidsaandeel van de waarde van de PRV. Krachtens de overeenkomst zal Pharming mijlpaalbetalingen doen aan Novartis en een andere partij voor de goedkeuring en eerste commerciële verkoop van APDS voor een totaalbedrag van $10,5 miljoen en zijn we overeengekomen om bepaalde aanvullende mijlpaalbetalingen te doen aan Novartis voor een totaalbedrag van maximaal $190 miljoen na het bereiken van bepaalde leniolisib verkoopmijlpalen. We zijn ook overeengekomen om gefaseerde royaltybetalingen aan Novartis te doen, berekend als een laag dubbelcijferig tot hoog-tien dubbelcijferig percentage van de nettoverkopen van leniolisib.