Pharming ziet omzet en winst stijgen

Pharming wil 2e notering op NASDAQ

Het Leidse biotechbedrijf Pharming zag over het derde kwartaal haar omzet uitkomen op 46,1 miljoen euro. Over de eerste 9 maanden van dit jaar steeg de omzet met 9,2 procent van 123,4 miljoen euro naar 134,7 miljoen euro. Opvallend is te noemen dat het bedrijf haar kaspositie met meer dan 90 miljoen euro zag stijgen naar 156,1 miljoen euro.

Groei in Europa

Het bedrijf stelt dat er een forse opgang bij het product ruconest was. Dit medicijn werd meer online verkocht en werd ook tijdens de corona-pandemie meer gepromoot. De verkopen in de VS stegen met 8 procent tot 129,3 miljoen euro. In Europa stegen de verkopen met 26 procent tot 5,4 miljoen euro. In dezelfde periode in 2019 was dit 4,3 miljoen euro. Het biotechbedrijf verwacht dat de groei in Europa door zal blijven gaan gezien de terugkoop van de EU-rechten van Ruconest. Dit werd in januari terug gekocht van Orphan Biovitrum (Sobi).

Covid-19 onderzoek

Op 10 augustus 2020 maakte het biotechbedrijf de behandeling van de eerste patiënt bekend in een gerandomiseerde, gecontroleerde, door de onderzoeker gestarte klinische studie met maximaal 150 patiënten, voor de behandeling met RUCONEST® van patiënten met bevestigde COVID-19-infecties en gerelateerde ernstige longontsteking in het Universitair Ziekenhuis van Bazel, Zwitserland. De rekrutering voor deze trial duurt voort en is uitgebreid naar andere klinische centra in Zwitserland. De studie bevindt zich in de laatste voorbereidingsfase in centra in Mexico en Brazilië zo meldde het Leidse bedrijf. Op 17 augustus werden in het peer-reviewed tijdschrift ‘Frontiers in Immunology’ de studiegegevens gepubliceerd van een zogeheten compassionate use-programma met vijf met COVID-19 geïnfecteerde patiënten met gerelateerde ernstige longontsteking die werden behandeld met RUCONEST® in het Universitair Ziekenhuis van Bazel in Zwitserland.

Positief advies leniolsib

Op 21 oktober 2020 meldde het bedrijf dat op basis van een positief advies van het Comité voor weesgeneesmiddelen van het Europees Geneesmiddelenbureau, de Europese Commissie leniolisib de weesgeneesmiddelenstatus had verleend. Leniolisib is bedoeld voor de behandeling van geactiveerd fosfoïnositide 3-kinase deltasyndroom. De weesgeneesmiddelenstatus biedt bepaalde regulatoire, procedurele en financiële voordelen, zoals marktexclusiviteit in de EU gedurende tien jaar na goedkeuring.

Pharming wil naar de NASDAQ

Op 29 oktober 2020 maakte Pharming bekend dat het een goedkeuringsprocedure is gestart voor een secundaire notering op Nasdaq in New York ("Level 2 ADR-programma"). De goedkeuringsprocedure voor toelating van de notering is niet gericht op het ophalen van nieuw kapitaal door uitgifte van nieuwe aandelen. Het biotechbedrijf heeft nog niets besloten over de timing of de voorwaarden van deze secundaire notering en het is nog niet zeker dat de notering in de VS feitelijk zal plaatsvinden.

Op 11 december 2020 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden waarin een voorstel voor een statutenwijziging in stemming wordt gebracht die een one-tier Board-structuur mogelijk moet maken in afwachting van de lancering van een zogeheten ADR-programma en de bijbehorende Nasdaq notering. (Zie de separate aankondiging eerder vandaag voor meer details). American Depositary Receipts (of ADR’s) zijn certificaten van aandelen, waarmee beleggers aandelen van niet-Amerikaanse bedrijven kunnen verhandelen op Amerikaanse beurzen. Het Nasdaq noteringsproces is niet gericht op het realiseren van nieuwe financiering zo meldt het bedrijf.

Voortaan rapporteren in dollars

Daarnaast werd vandaag bekendgemaakt dat, gezien de dominantie van de Amerikaanse dollar vanwege aanhoudend positieve kasstromen in deze valuta, alsmede beleggingen in, in Amerikaanse dollars luidende staatsobligaties, Pharming vanaf 1 januari 2021 niet langer in euro’s maar in Amerikaanse dollars zal gaan rapporteren.

Resultaten Pharming jan - sept 2020

Pharming resultaten 9 maanden 2020

Ondanks de de gestegen operationele winst (+ circa 9 miljoen euro op 51,14 miljoen euro) steeg de nettowinst relatief beperkt van 24,05 miljoen euro naar 25,59 miljoen euro. De winst per aandeel over de eerste 9 maanden van dit jaar steeg zodoende met 1 cent naar 4 cent.

Pharming balans 2020

Pharming balans 2020

De fors gestegen balans: van 228 miljoen euro naar 319 miljoen euro komt dus vooral door de gestegen kaspositie. Het eigen vermogen klom met ruim 32 miljoen naar 136 miljoen euro. Pharming heeft verder een forse verschuiving gemaakt bij haar vreemd vermogen: de kort lopende schulden daalden fors van 101 miljoen euro naar 36 miljoen euro maar de langlopende schulden stegen juist van 21 miljoen euro naar 146 miljoen euro.

Pharming kasstroomoverzicht

We zien dat de kasstroom uit operationele activiteiten met circa 7 miljoen euro klom naar 54,31 miljoen euro.

Pharming kasstroomoverzicht

Over 2020 verdient het bedrijf uit Leiden volgens de gepolste analisten uit op 186,37 miljoen euro. Dit is fors meer dan de omzet over 2019 toen het concern 169,02 miljoen euro verdiende.

Historische omzetten en resultaten Pharming in beeld plus taxaties 2020

aandelenanalyses

Pharming biotechnologie Leiden ©

Pharming
Pharming


De analisten gaan voor 2020 uit van een nettowinst van 47 miljoen euro. Voor dit jaar ligt de consensus van het resultaat per aandeel op een winst van 6 cent. Op basis hiervan komt de koerswinstverhouding op 15,33 uit.

Voor dit jaar verwachten de analisten dat Pharming geen dividenden uit zal gaan keren. Het gemiddelde dividendrendement van de biotechnologiebedrijven ligt op een magere 0,06 procent.

Pharming COVID-19 update

Pharming stelt dat het de internationale richtlijnen en vereisten in al haar activiteiten zal naleven teneinde prioriteit te geven aan de gezondheid en veiligheid van haar werknemers tijdens de COVID-19- pandemie. Pharming meldde op haar website:

Een update met betrekking tot de impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering wordt hieronder samengevat.

 • Geen impact op de opschaling of voortgaande productie van RUCONEST®. De nieuwe faciliteit voor bronmateriaal, die eerder dit jaar werd goedgekeurd, verhoogt de productiecapaciteit van RUCONEST® van het bedrijf aanzienlijk.
 • Geen invloed op de beschikbaarheid voor of distributie van RUCONEST® naar HAE-patiënten.
 • De werving van nieuwe patiënten in lopende klinische studies is tijdelijk stopgezet; patiënten die al in lopende klinische onderzoeken zijn opgenomen, zullen de behandeling blijven ontvangen.
 • Als gevolg van het stopzetten van de rekrutering zullen de tijdlijnen voor de studies in preeclampsie en acuut nierfalen vertraging oplopen, afhankelijk van het weer op gang komen van die rekrutering.
 • De rekrutering voor de registratiestudie met leniolisib is opnieuw gestart en we blijven de potentiële lancering van leniolisib voorzien voor medio 2022.

  Verwachtingen Pharming voor 2020

 • Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de COVID-19-pandemie in de VS, aanhoudende groei van de inkomsten uit verkopen van RUCONEST®, voornamelijk gedreven door de VS alsmede de uitgebreide Europese activiteiten.
  Handhaving van positieve nettowinst gedurende het jaar.
 • Voortgaande investeringen in de uitbreiding van de productie van RUCONEST® voor het waarborgen van de continuïteit van de belevering aan de groeiende markten in de VS, Europa, China en de rest van de wereld.
 • Investering in de lopende klinische onderzoeken naar pre-eclampsie en acuut nierfalen, ernstige longontsteking ten gevolge van COVID-19 infectie en ondersteuning van onderzoekers die aanvullende indicaties voor RUCONEST® willen bestuderen.
 • Investering in de voortgaande registratiestudie met leniolisib voor APDS, die midden 2021 de belangrijkste data zal opleveren.
 • Investering in pre- klinische studies ter completering van een Investigational New Drug (IND) Application, noodzakelijk voor aanvang van klinische studies, voor α-glucosidase bij de ziekte van Pompe.
 • Investeringen in acquisities/in-licentiëring van andere nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en activa wanneer deze zich voordoen.
 • Toenemende marketingactiviteit waar dit winst verhogend kan zijn voor Pharming .
 • Voortdurende nauwgezette monitoring van de huidige COVID-19-pandemie en de potentiële impact op het bedrijf.

  Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen bedraagt Pharming 's beurswaarde 574,27 miljoen euro. Het aandeel Pharming was de voorbije 12 maanden vrij volatiel. Sinds een jaar terug staat het aandeel Pharming 28 procent in het rood. Het aandeel koerste het laatste jaar tussen de 1 en de 2 euro.

  Het aandeel staat om 10.20 0,87 procent lager op 0,92 euro.

  Historische koersen Pharming afgelopen 10 jaar

  aandelenanalyses pharming

  Outlook 2020 Pharming :

 • Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de COVID-19-pandemie in de VS, aanhoudende groei van de inkomsten uit verkopen van RUCONEST®, voornamelijk gedreven door de VS alsmede de uitgebreide Europese activiteiten.
 • Handhaving van positieve nettowinst gedurende het jaar.
 • Voortgaande investeringen in de uitbreiding van de productie van RUCONEST® voor het waarborgen van de continuïteit van de belevering aan de groeiende markten in de VS, Europa, China en de rest van de wereld.
 • Investering in de lopende klinische onderzoeken naar pre-eclampsie en acuut nierfalen, ernstige longontsteking ten gevolge van COVID-19 infectie en ondersteuning van onderzoekers die aanvullende indicaties voor RUCONEST® willen bestuderen.
 • Investering in de voortgaande registratiestudie met leniolisib voor APDS, die midden 2021 de belangrijkste data zal opleveren.
 • Investering in pre- klinische studies ter completering van een Investigational New Drug (IND) Application, noodzakelijk voor aanvang van klinische studies, voor α-glucosidase bij de ziekte van Pompe.
 • Investeringen in acquisities/in-licentiëring van andere nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en activa wanneer deze zich voordoen.
 • Toenemende marketingactiviteit waar dit winst verhogend kan zijn voor Pharming .
 • Voortdurende nauwgezette monitoring van de huidige COVID-19-pandemie en de potentiële impact op het bedrijf.

  Voor 2020 worden door het bedrijf geen nadere financiële verwachtingen afgegeven.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.