Analisten zien vooral voordelen voor Ahold

Nu de rook is opgetrokken rondom de fusie tussen Ahold en Delhaize , maken analisten de balans op. Opvallend daarbij is dat Ahold vooral opwaartse taxatiebijstellingen heeft gekregen en diverse analisten niet langer negatief zijn over het aandeel. Bij Delhaize lijkt echter juist het tegenovergestelde het geval te zijn.

Fusievoordelen

Theodoor Gilissen heeft op 26 juni zijn koersdoel voor Ahold verhoogd met 3 euro tot 18 euro, wat het gevolg is van de aangekondigde synergievoordelen ter hoogte van 500 miljoen euro dankzij de fusie met Delhaize . De analisten wijzen erop dat 61% hiervan ten deel zal vallen aan Ahold . Als eenmalige synergiekosten van 350 miljoen euro hiervan worden afgetrokken, blijft er een extra waarde van 2,60 euro per aandeel over.

Op de huidige koers vindt Theodoor Gilissen Ahold echter niet aantrekkelijk gewaardeerd om in te stappen. Het advies blijft daarom staan op ‘niet aanbevolen’.

Ahold hoger, Delhaize lager

ING heeft zijn koersdoel voor Ahold op 25 juni licht verhoogd van 22 euro naar 22,30 euro, terwijl voor Delhaize het koersdoel juist is verlaagd van 116 euro naar 106 euro.

De analisten baseren deze nieuwe koersdoelen op de voorgenomen fusie van de supermarktconcerns, waarin de eigendomsverhoudingen in relatie tot de aangekondigde synergieopbrengst van 500 miljoen euro zijn meegenomen.

Voor zowel Ahold als Delhaize heeft ING het ‘buy-advies’ gehandhaafd vanwege de aantrekkelijke waardering ten opzichte van zowel Europese als Amerikaanse sectorgenoten.

Taxatieverlagingen

Kepler Cheuvreux heeft op 25 juni zijn taxaties voor zowel Ahold als Delhaize verlaagd. Waar voor Ahold alleen het koersdoel is verlaagd met 2 euro tot 21 euro en het ‘buy-advies’ is gehandhaafd, hebben de analisten voor Delhaize het advies verlaagd van ‘buy’ naar ‘hold’ en het koersdoel van 92 euro naar 88 euro.

Volgens Kepler Cheuvreux is de markt teleurgesteld dat het om een transacite gaat die geheel in aandelen wordt voldaan. Daarbij merken de analisten op dat Delhaize -aandeelhouders, in tegenstelling tot Ahold -aandeelhouders, geen contanten ontvangen.

Verder vindt Kepler Cheuvreux de overgangsperiode vrij lang. Pas over een jaar zal de deal daadwerkelijk rond zijn, waarna pas medio 2019 de voordelen volledig tot wasdom zullen komen.

SNS Securities zet Ahold hoger

Het advies voor Ahold is door SNS Securities op 25 juni verhoogd van ‘reduce’ naar ‘neutral’. Analist Gerard Rijk is niet langer pessimistisch over de Zaanse grootgrutter dankzij de fusie met Delhaize . Wel vindt de analist dat de synergyvoordelen van 500 miljoen euro aan de hoge kant lijken te zijn.

Verder wijst analist Rijk op de druk op de gezamenlijke ebitda door de toenemende concurrentie in Nederland, België en de Verenigde Staten. Het koersdoel voor Ahold is gehandhaafd op 18,90 euro.

Consensus Ahold en Delhaize

Er is sprake van een positief sentiment rondom Ahold , wat tot uiting komt in de consensus. Voor Ahold staat er nu nog slechts 1 verkoopadvies uit, tegenover 10 houd- en 11 koopadviezen. Met daarbij een gemiddeld koersdoel van 18,69 euro zien analisten voor de koers een opwaarts potentieel van 5,8%.

Voor Delhaize mag het sentiment dan minder positief zijn, de consensus is dat allerminst. Er staan namelijk geen verkoopadviezen voor het aandeel uit, terwijl 8 analisten een houd- en 10 een koopadvies hanteren. Met een gemiddeld koersdoel van 90,97 euro verwachten analisten daarnaast een rendement van 14,6%.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
redactie@analist.nl

Copyright Analist.nl B.V..
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.