Zo begin je met beleggen: balans

Succesvol beleggen hoeft niet ingewikkeld te zijn: balans (2)

Succesvol beleggen ingewikkeld? Niet voor diegenen die de vier eenvoudige basisstappen voor beleggen volgen. In dit tweede deel van een vierdelige serie over beginnen met beleggen, legt Wim van Zwol van vermogensbeheerder Vanguard uit wat stap twee is: balans.

In deel een werd de eerste basisstap uitgelegd: stel (spaar)doelen. Als je deze eenmaal weet, is de volgende stap het kiezen waarin je wilt beleggen om je doelen te bereiken. In dit deel leggen we uit hoe je die keuze kunt maken en waarop je moet letten.

Zorg voor balans

De tweede van onze vier beleggingstips is het aanpassen van de hoeveelheid 'risico' in je beleggingen en het zo klein mogelijk maken van dat risico door je beleggingen breed te spreiden over een gediversifieerde, wereldwijde portefeuille.

Risico is iets wat we allemaal intuïtief begrijpen – hoe sneller je rijdt, hoe sneller je van A naar B gaat, maar ook hoe groter het risico op een ongeluk. Hetzelfde gaat op voor beleggen: hoe meer risico je neemt, hoe groter de gevolgen kunnen zijn voor het te behalen rendement.

Beleggingsrisico is echter moeilijk vast te pinnen. Het is niet tastbaar en we kunnen nooit zeker weten wat er in de toekomst op de aandelenmarkten gaat gebeuren.

Door te investeren in beleggingsfondsen met participaties in duizenden verschillende bedrijven kun je het risico tackelen dat je al je geld verliest als gevolg van het failliet gaan van één bedrijf. Door je beleggingen op deze manier te diversifiëren, spreid je je risico's. Het gaat erom de eieren in diverse mandjes te leggen in plaats van in één mandje.

Maar hoe beheren we beleggingsrisico's op basis van onze persoonlijke doelstellingen? Het antwoord ligt in de verschillende manieren waarop verschillende soorten beleggingen zich (historisch gezien) gedragen en hun verschillende kenmerken.

Obligaties bijvoorbeeld worden uitgegeven door overheden en bedrijven om zo aan geld te komen. Als je je geld via een obligatie uitleent, krijg je jaarlijks rente uitgekeerd en aan het einde van de looptijd, bijvoorbeeld tien jaar, wordt het geld dat je hebt geleend aan een staat of een bedrijf, volledig teruggestort. Aandelen zijn anders. Daarmee koop je een stukje van een bedrijf. Aandelen kunnen meer waard worden of (een deel van) hun waarde verliezen: dat hangt af van hoe goed een bedrijf naar verwachting zal presteren.

Je hebt gelijk als je denkt dat aandelen met een hoger risico meer rendement opleveren dan obligaties. Dat is de reden waarom aandelen historisch gezien de neiging hebben om goede langetermijnrendementen te genereren, maar ook de neiging hebben om minder stabiel te zijn dan obligaties.

In het verleden behaalde resultaten bieden natuurlijk geen garanties voor de toekomst. Maar hoe verder weg je doelen liggen – dus hoe langer je de tijd hebt om ze te bereiken – hoe meer ruimte je hebt om eventuele negatieve marktbewegingen te compenseren, dus hoe meer risico je kunt nemen.

Stel, je bent 25 jaar oud en je spaart voor je pensioen, dan heb je tientallen jaren voorsprong. In dat geval kan regelmatig investeren in beleggingen met een hoger risico, zoals aandelen, zinvol zijn. Hetzelfde kan worden gezegd voor een ouder die investeert voor zijn pasgeborene – die heeft nog alle tijd. Aan de andere kant, als je alleen maar een pot met spaargeld hebt die je misschien op korte termijn nodig hebt in geval van moeilijkheden, dan moet je waarschijnlijk helemaal geen risico's nemen met dat geld.

Maar voor alle gevallen ertussenin is het het slimst om je risico's in evenwicht te brengen door een mix van obligaties en aandelen in je beleggingsportefeuille op te nemen, om daar een balans in te vinden. Het afwegen van risico's tegen de potentiële beloning is iets wat alle beleggers moeten doen wanneer ze beslissen waar en hoe ze gaan investeren. Een van de belangrijkste keuzes die je moet maken is hoeveel je moet beleggen in aandelen versus obligaties en je verdeling tussen de binnenlandse en de mondiale markt.

In de volgende stap in deze serie gaat het over waarom het zo belangrijk is om je beleggingskosten laag te houden.

Wim van Zwol is hoofd Benelux en Nordics bij vermogensbeheerder Vanguard.