Dit zijn de voordelen van ETF's

Beleggen in ETF’s heeft een grote vlucht genomen. Jan-Karl Plagge, senior investment strateeg bij Vanguard, geeft antwoord op diverse vragen om zo uit te leggen wat de voordelen van ETF’s zijn en hoe je hiervan als belegger het meest kunt profiteren.

1. Wat is het verschil tussen een ETF en een beleggingsfonds?

“Het fundamentele doel van een fonds, of het nu om een ETF of een “gewoon” beleggingsfonds gaat, is om beleggers brede toegang te geven tot een bepaalde beleggingsstrategie. Beide stellen beleggers in staat om hun portefeuilles op te bouwen in lijn met hun vermogensallocatie. ETF’s en beleggingsfondsen hebben veel overeenkomsten en hebben bovendien te maken met dezelfde organisatiestructuur en regelgeving. Er zijn echter verschillen – waarover zo meer.”

2. Zijn dezelfde regels en voorschriften van toepassing op beleggingsfondsen en ETF's?

“De overgrote meerderheid van de in Europa gevestigde ETF’s valt onder de UCITS-richtlijn (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, oftewel Garanties voor Collectieve Beleggingen in Overdraagbare Effecten). Hieronder vallen ook de beleggingsfondsen die in Europa zijn gevestigd. Van de in Europa verhandelbare ETF’s valt 93% onder deze richtlijn, aldus Morningstar (peildatum 30 september 2018). UCITS-ETF's en beleggingsfondsen moeten voldoen aan de noteringsvereisten van de verschillende beurzen waarop ze genoteerd zijn of worden verhandeld.”

3. Wat is duurder, een ETF of een beleggingsfonds?

ETF's worden vaak aangeprezen vanwege hun lage kosten. Het klopt inderdaad dat hun kostenratio's doorgaans lager zijn dan die van beleggingsfondsen, maar waar het hier meestal om gaat is het verschil tussen indexering en actief beheer. Actieve fondsen gaan er van uit dat ze een hoger rendement halen dan de markt. Om dat te realiseren, zijn fondsmanagers aangesteld die onderzoek en transacties doen. Dat kost geld. Bij een ETF is er geen actieve beheerder die aankopen of onderzoek doet.

In Europa volgt 99% van de gevestigde ETF’s een op een index gebaseerde strategie tegen slechts 8% van de beleggingsfondsen (Morningstar, peildatum 30 september 2018). Omdat de meeste indexfondsen minder kosten dan actief beheerde fondsen, liggen de kosten van de meeste index-ETF's en index-beleggingsfondsen lager dan die van actieve ETF's en actieve beleggingsfondsen.”

4. Wat is flexibeler, een ETF of een beleggingsfonds?

“Een groot verschil tussen ETF’s en beleggingsfondsen is de verhandelbaarheid. Wanneer fondsbeleggers aandelen kopen en verkopen, handelen ze rechtstreeks met het fonds en ontvangen ze de intrinsieke waarde (NAV) aan het einde van de dag, terwijl ETF-beleggers doorgaans met elkaar transacties uitvoeren en een intraday-marktprijs ontvangen - meestal op het moment dat de bestelling is geplaatst.

ETF's geven beleggers de flexibiliteit om aandelen intraday te verhandelen. Deze intraday-handel wordt geregistreerd als handelsvolume op de verschillende Europese beurzen. Het grootste deel van deze handel bestaat uit secundaire markttransacties, oftewel ETF-handel tussen twee marktdeelnemers, waarbij de rest resulteert in primaire markthandel (d.w.z. handel in de onderliggende effectenmarkt). De secundaire markt biedt beleggers een extra bron van liquiditeit, wat betekent dat ze een brede effectenportefeuille kunnen verhandelen zonder in de onderliggende markt te handelen.”

5. Wat zegt de prijs van een ETF over de markt?

“Over het algemeen ligt de beurskoers van een ETF dicht bij de waarde van de onderliggende effecten. De beurskoers van een ETF kan echter afwijken van de waarde van de onderliggende effecten, waarbij belangrijke informatie over de marktomstandigheden wordt onthuld. Alle kleine verschillen tussen de twee - "premies" wanneer de marktprijs hoger is dan de waarde van de onderliggende effecten en "kortingen" wanneer de marktprijs lager is dan de waarde van de onderliggende effecten - worden grotendeels beïnvloed door transactiekosten in de onderliggende effectenmarkten, tijdzoneverschillen op de wereldmarkten en vraag en aanbod van ETF’s.

Daarbij is het zo dat onderliggende markttransactiekosten een aanzienlijke invloed hebben op het bestaan ​​van premies en kortingen. Wat beleggers afleiden uit het bestaan ​​van premies en kortingen kan wel enigszins misleidend zijn, omdat transactiekosten transparanter zijn voor ETF's dan voor traditionele beleggingsfondsen. In feite zijn dergelijke kosten niet alleen transparanter, maar worden ze ook geëxternaliseerd, wat betekent dat de kosten in verband met de handel in ETF's op de markt worden doorberekend aan de belegger. Bij het handelen in ETF's draagt ​​de belegger de kosten van zijn of haar eigen transactie.”

6. Sommige beleggers gebruiken ETF's om hun strategie te bepalen - hoe werkt dat?

ETF’s bieden een aantrekkelijke en efficiënte manier voor beleggers om een beleggingsstrategie te implementeren. De brede acceptatie van ETF's in de markt kan worden gekoppeld aan hun overeenkomsten met beleggingsfondsen, inclusief hun organisatiestructuur, hun strikte regelgevingskader en, voor veel ETF's, hun op indexen gebaseerde karakter. Daarnaast bieden ETF's goedkope, transparante en flexibele toegang tot een breed scala aan beleggingsklassen en -thema's.”