Top-5 Value fondsen wereldwijd: Edmond de Rothschild aan kop

Bijdrage geschreven door Jeffrey Schumacher Morningstar.nl

Groei-beleggen is de laatste tijd populairder dan waarde-beleggen. De verschillen in rendementen tussen groei- en waarde-aandelen zijn overduidelijk, en ook de fondsstromen zijn in het voordeel van de groei-stijl. Het is lastig om aantrekkelijke waarde-aandelen te vinden, en het vraagt geduld tot de waarde-pendule weer de andere kant op zwaait. Morningstar zet de vijf best presterende wereldwijde waarde-fondsen op een rij.

Wat het verschil is in populariteit tussen waarde- en groei-beleggen? De marktsituatie in de technologiesector is daar een sprekend voorbeeld van. Aan de ene kant strijden Apple , Alphabet, Microsoft en Amazon , de kroonjuwelen van menig groeiportefeuille, om als eerste bedrijf de magische grens van 1 biljoen (een 1 met twaalf nullen) US dollar aan marktkapitalisatie te slechten, terwijl waarde-georiënteerde beleggers zich meer richten op de 'oude' technologiebedrijven zoals Xerox en Qualcomm .

Over de laatste vijf jaar behaalde de vier groei-kroonjuwelen een cumulatief rendement van 197 tot 572 procent in euro’s, tegenover 19,5 procent voor Qualcomm en een negatief rendement van 18,4 procent voor Xerox . Een deel van de oude garde, ooit nog zo aanbeden tijdens de tech-bubble in 2000, lijkt hiermee bij beleggers in de vergetelheid te zijn geraakt. Net zoals het waarde-beleggen, zo blijkt uit de fondsstromen.

Fondsstromen en vermogen

De beleggingsfondsen in de Morningstar categorie aandelen wereldwijd large-cap groei hebben in zijn totaliteit een beheerd vermogen van 82 miljard euro, een stijging van 102 procent ten opzichte van vijf jaar geleden. Hun waarde-georiënteerde tegenpolen moesten het over dezelfde periode doen met een stijging van 72 procent naar 61,3 miljard euro.

Het verschil is toename van het beheerde vermogen sinds juni 2013 lijkt misschien niet heel groot, maar het onderscheid tussen de twee stijlen wordt duidelijker wanneer we over deze periode kijken naar de cumulatieve fondsstromen. Groei-fondsen zagen in de laatste vijf jaar een totale netto-instroom van 10,7 miljard euro, ten opzichte van 490 miljoen netto-uitstroom voor waardefondsen.

Lastig zoeken

In een aandelenmarkt die al jaren in een opwaartse trend zit, wordt het voor waarde-fondsen ook lastiger om goedkope aandelen te vinden die niet een te groot risico vormen op een value-trap. Qua landen/regio allocatie worden Amerikaanse aandelen vaak onderwogen, terwijl ingezet wordt op emerging markets en Japanse aandelen.

Vanuit een sectorperspectief zijn energie-aandelen in deze portefeuilles vaak overwogen, waarbij niet alleen wordt belegd in geïntegreerde oliemaatschappijen, maar ook in E&P bedrijven zoals Apache en Anadarko. Deze bedrijven zijn hard geraakt toen de olieprijs implodeerde, maar profiteren naast het herstel van de olieprijs ook van kostenbesparende maatregelen die zijn getroffen.

Durven instappen

De mijnbouwsector is een ander sprekend voorbeeld. De sector werd door de scherpe daling van grondstofprijzen in 2015-2016 gedwongen om de broekriem aan te halen. Kosten werden gedrukt, investeringen teruggeschroefd, assets werden verkocht en schulden gereduceerd. De aandelenkoersen gingen hard omlaag, waarbij het toekomstperspectief van sommige mijnbouwers in twijfel werd getrokken. De waardebeleggers die het destijds aandurfden om in te stappen plukken daar nu de vruchten van.

Ook wanneer andere sectoren onder de loep genomen worden blijkt dat de keuze vaak valt op bedrijven van mindere kwaliteit die meer risico herbergen. Zo zien we Spaanse en Italiaanse banken, fallen angels Nokia en BlackBerry en warenhuizen Kohl’s en Macy’s in de portefeuilles zitten. Tegendraadse beleggingen waar veel beleggers zich niet aan willen wagen. Voor waarde-beleggers is het echter wachten totdat de pendule van Mr. Market weer de andere kant op swingt en er (mogelijk) een beloning volgt voor de contraire keuze en het opgebrachte geduld.

De Top-5

De top-5 beleggingsfondsen in de Morningstar categorie aandelen wereldwijd large-cap waarde, gebaseerd op de year-to-date rendementen per eind mei, wordt aangevoerd door Edmond de Rothschild Global Value.

Edmond de Rothschild op 1

Het fonds Edmond de Rothschild Global Value, dat wordt beheerd door het duo Christophe Foliot en Valérie Guelfi, werd in mei geraakt door de Italiaanse politieke crisis. De posities in Intesa en Generali stonden onder druk, maar bleven deel uitmaken van de portefeuille. Het fonds heeft over de eerste vijf maanden van 2018 mooie rendementen behaald met posities in Whiting Petroleum (+100 procent), Bombardier (+60 procent) en Macy’s (+44 procent). De banken in de portefeuille hebben het lastiger. Banco Santander verliest 14 procent, en ook ICICI Bank, Banco Commercial Portugues, citigroup en Intesa noteren in het rood.

Robeco op 2

De tweede plaats is voor een kwantitatief beheerde strategie, namelijk Robeco QI Globa Value Equities. Het fonds is een van de loten aan de stam van Robeco’s kwantitatieve factor team, onder leiding van Joop Huij. Het fonds selecteert niet zomaar laag-gewaardeerde aandelen, maar neemt ook momentum, low-risk en kwaliteit als factoren mee in de aandelenselectie. Zo moet worden voorkomen dat noodlijdende bedrijven die mogelijke een value-trap kunnen zijn niet in de portefeuille worden opgenomen.

Het fonds belegt ongeveer 15 procent in emerging markets, waarbij Chinese bedrijven de hoofdmoot vormen. Met een weging van 41 procent zijn Amerikaanse aandelen fors onderwogen ten opzichte van de benchmark (58 procent). Op sectorniveau gaat de voorkeur uit naar energie-aandelen, die de grootste sector vormen met een weging van 16 procent. Financiële waarden en cyclische consumentengoederen zijn ook goed vertegenwoordigd, terwijl defensieve sectoren sterk zijn onderwogen.

Het fonds heeft in 2018 tot en met mei een rendement behaald van 5,51 procent. Ook hier zien we een sterke bijdrage van een reeks energiebedrijven, maar ook van de gevestigde orde binnen de IT-sector, namelijk Intel en Seagate.

Valuefondsen

Bron: Morningstar.nl

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.