Fonds van de Week: Robeco Global Consumer Trends Equities

Bijdrage geschreven door Ronald Van den Oever Morningstar.nl

Een breder mandaat met meer speelruimte onderscheidt Robeco Global Consumer Trends Equities van zijn concurrenten die een striktere strategie volgen. De solide uitvoering door het deskundige team leidt tot een bovengemiddeld rack-record en daarom verdient het fonds een upgrade van Bronze naar Silver.

Robeco Global Consumer Trends Equities

Een breder mandaat met meer speelruimte dan andere sectorfondsen onderscheidt Robeco Global Consumer Trends Equities van concurrenten die een striktere strategie volgen. Dit onderscheidende concept wordt solide uitgevoerd door fondsbeheerder Jack Neele en zijn deskundige team. Het resultaat is een bovengemiddeld track-record en daarom verdient dit fonds volgens Morningstar-fondsanalist Jeffrey Schumacher een upgrade van de Morningstar Analyst Rating van Bronze naar Silver.

Uitgebreide toelichting

Robecoconsumenten

Beheerteam

Met het samengaan van de aandelen-sectorfondsen consumentengoederen, telecom en IT per eind 2009 werd Jack Neele verantwoordelijk voor dit wereldwijde consumententrends aandelenfonds. Neele werkt sinds 2006 bij Robeco en geeft sinds medio 2007 leiding aan consumentengoederen aandelen. Voordien was hij verantwoordelijk voor IT-aandelen, en in die hoedanigheid analyseerde hij software en internet aandelen. Ook deed hij zeven jaar bij Ageas MeesPierson het beheer van individuele klantenportefeuilles.

Neele is van oorsprong belegger in groei-aandelen. Sinds december 2010 beheert hij het fonds samen met Richard Speetjens, een ervaren waardebelegger. Speetjens beheerde voordien Europese aandelenmandaten bij het Philips Pensioenfonds, Van Lanschot en Robeco. Hij heeft 18 jaar ervaring op zak. Het team heeft geen eigen analisten, maar maakt gebruik van de kennis van andere teams binnen Robeco zoals het trends beleggingen team, de sectoranalisten of het wereldwijde team, maar ook lokale teams zoals het Azië-Pacific team dat in Hong Kong zetelt, en het Rotterdamse opkomende-marktenteam.

De beheerders vullen elkaar goed aan en werken goed samen op dit fonds. Wij zijn van mening dat de beheerders diepgaande kennis hebben over de trends war ze in beleggen en dat ze de drijfveren achter de aandelenlen in hun portefeuille goed begrijpen. Dit beheerdersduo voert zijn strategie goed uit.

Fondshuis

Nadat het Japanse financiële conglomeraat Orix in 2013 al een belang van 90% in Robeco nam, is het sinds oktober 2016 volledig eigenaar. Daarop volgde een reorganisatie van Robeco Group, dat een financiële holding is geworden die meerdere vermogensbeheerders omvat die zelfstandig werken, waaronder Robeco Institutional Asset Management (RIAM), Boston Partners en RobecoSAM.

De reorganisatie betekende grote veranderingen in het topmanagement van zowel Robeco Group als RIAM. Ondanks deze veranderingen zijn de beleggingsteams grotendeels intact gebleven. Bovendien heeft RIAM zijn quant en obligatieteams versterkt. Wij zijn van mening dat de firma voldoende middelen ter beschikking heeft om zijn strategieën goed te beheren. Het bedrijf weet zijn mensen goed vast te houden, hoewel we voorzichtig blijven ten aanzien van het historisch gezien nogal grote verloop bij RobecoSAM.

Het beloningsbeleid is in lijn met de belangen van eindbeleggers en wij denken dat er een solide beleggingscultuur heerst bij RIAM. Het fondshuis houdt de capaciteit goed in de gaten en heeft een geschiedenis van sluiten van fondsen als dat nodig is. Het is prudent met het introduceren van nieuwe fondsen en beoogt vooral om voort te bouwen op bestaande expertise.

De kwaliteit van het fondsenassortiment is goed, waarbij 55% van het beheerd vermogen is belegd in fondsen die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating en 60% van het vermogen zit in fondsen die een Morningstar Rating van 4 of 5 sterren hebben per juli 2017. Twee van die fondsen hebben een Morningstar European Fund Manager of the Year award gewonnen. De fondsen van RIAM zijn ook goedkoper dan gemiddeld. We geven RIAM een positief oordeel op de fondshuis-pijler.

Proces

Dit fonds heeft een breder mandaat en kan een variëteit aan trends in de consumentensector opnemen in zijn strategie, terwijl de meeste van zijn concurrenten gebonden zijn aan striktere mandaten met minder speelruimte. Het team begint met het vaststellen van lange-termijn groeitrends in het consumentenuniversum en belegt in bedrijven die het potentieel hebben om de structurele winnaars in hun bedrijfstak te worden en die een profiel van hoge groei hebben. De strategie richt zich op drie segmenten: de digitale consumententrend mikt op bedrijven die kunnen profiteren van de verschuiving van internetgebruik naar mobiel. Ook digitaal betalen en gaming zijn trends in dit segment.

Het segment opkomende consument richt zich op de middenklasse in opkomende markten, waarbij de groei wordt aangejaagd door lokale consumentenuitgaven en de vraag naar basis en luxe consumentengoederen.

Het segment sterke merken richt zich op wereldwijde megabrands die relevant zijn voor een hele grote groep consumenten.

Fundamentele analyse speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van blootstelling aan trends en de waardering van een aandeel. Het team onderzoekt het businessmodel van een bedrijf, het management, concurrentievoordeel en financiële kracht. Een kwantitatief model helpt om ideeën te genereren en om de fundamentele analyse te valideren. Een waarderingsmodel dat is ontwikkeld door Robeco wordt gebruikt om het potentieel van een aandeel vast te stellen.

De portefeuille belegt los van een benchmark en telt 50 tot 70 posities. Ten minste 50% moet worden belegd in basis- of luxe goederen en maximaal 30% wordt direct belegd in opkomende markten aandelen.

Prestaties

Vanwege het onderscheidende karakter is het lastig om dit fonds te vergelijken met een maatstaf die past bij de strategie van het fonds. Toch vinden wij het lange-termijn track record solide in vergelijking met de officiële benchmark, de MSCI ACWI), het categoriegemiddelde en de meeste van zijn concurrenten.

Over de afgelopen drie- en vijfjaarsperioden kwamen de rendementen uit in het bovenste deciel van de categorie. Sinds de oprichting in november 2009 heeft het fonds zijn categoriegenoten verslagen in alle voortschrijdende 36-maands periodes, en ook het het de benchmark met 6,15% verslagen op jaarbasis.

Het scorebord van outperformance werd korte tijd onderbroken toen internetaandelen, opkomende markten en groeiaandelen onder druk kwamen. Dat was bijvoorbeeld het geval in 2014, toen blootstelling aan internet en e-commerce namen als ASOS en Amazon verkeerd uitpakten. Sterke prestaties van Facebook , Amazon , Netflix en Alphabet , ofwel de FANG-aandelen, en de top-10 posities waren de aanjagers van de outperformance over 2015. Vervolgens bleek 2016 een stuk lastiger aangezien alledrie de segmenten van de strategie negatief bijdroegen. Een ommekeer volgde in 2017 met sterke rendementen bij de trends digitale consument en opkomende consument, waarvan bedrijven als Square, Moutai en LVMH profiteerden.

Alles bij elkaar heeft het fonds goed gepresteerd in markten die de beleggingsstijl ondersteunden, maar beleggers moeten de risico's van de strategie niet onderschatten, en het onderscheidende karakter kan het behoorlijk laten afwijken van zijn categorie.

Kosten

De lopende kosten voor de rebatevrije aandelenklasse, die beschikbaar is voor particuliere beleggers in Nederland, bedraagt 0,93% en dat is lager dan de mediaan voor sectorfondsen die 1% bedraagt. Daarom het is oordeel op de Price Pillar positief.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Sector Consumenten, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating , afgezet tegen de categorie benchmark: Robecoconsumentenfonds

Bron: Morningstar.nl

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.