Opstarten Amerikaanse auto-industrie kan duiden op acceleratie

De verrassende creatie van 2,5 miljoen banen in de VS in mei leidde tot een rally op de financiële markten. Het optimisme werd enigszins getemperd door de voetnoot dat de verbetering in de niet-agrarische werkgelegenheidscijfers deels kan worden toegeschreven aan een 'classificatiefout'.

Desalniettemin leidde het banenrapport tot een beduidende opleving en werd het ondersteund door een sterke verbetering van het sentiment binnen de Amerikaanse auto-sector vorige maand, zegt Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist bij vermogensbeheerder Invesco, in een blog. Hyundai beschreef zijn prestaties als: ‘opmerkelijke opleving van de consumentenverkopen’. De opleving was zo krachtig dat Amerikaanse autofabrikanten nu zelfs van plan zijn hun fabrieken open te houden en door te laten draaien tijdens de normale jaarlijkse zomerstop.

Het dimlicht van economisch herstel zijn ook zichtbaar in Europa, aldus Hooper, en zelfs twee tot drie weken verder in de comeback dan de VS, en in Canada. In China suggereren verschillende indicatoren, waaronder helaas luchtvervuiling, dat de economie overschakelt naar grootlicht met een aanzienlijk herstel.

Hooper waarschuwde echter dat sommige beleidsmakers naar de resultaten van de recente vooruitgang zullen kijken en concluderen dat er geen fiscale stimulering meer nodig is, wat een grote vergissing zou zijn: ‘Een van de teleurstellingen in het Amerikaanse banenrapport waren overheidsfuncties. Ik denk dat dat een teken is van de stress die staats- en lokale overheden hebben. Zonder fiscale steun van de Amerikaanse federale overheid zullen we waarschijnlijk meer banenverlies zien’, besluit ze.

Hoopers waarschuwing werd gedeeld door Gilles Moëc, hoofdeconoom van de AXA-groep, die in zijn wekelijkse Macrocast. Hij wijst hierin op de fluctuaties in de economische cijfers van dit moment en waarschuwt niet te vroeg te juichen.

‘Deze bewegingen – zoals de onverwachte daling van de werkloosheid in de VS afgelopen vrijdag – kunnen vrij abrupt zijn en kunnen iets te vroeg worden geïnterpreteerd als teken dat de economieën de pandemische schok snel absorberen’, aldus Moëc. ‘De markt komt steeds meer in de verleiding om V-vormig herstel in te prijzen.’

De oprichting van een Europees steunfonds noemt Moëc ‘veelbelovend’, maar het zal nog even duren voor de eerste uitbetalingen te verwachten zijn. Nationale overheden zullen de komende maanden vanuit hun eigen begrotingen moeten zien te overbruggen, stelt de econoom.

Na de ophoging en verlenging van het opkoopprogramma van de ECB vorige week, verwacht Moëc dat de centrale bank voorlopig verwikkeld zal zijn in de discussie met het Duitse constitutionele hof over de limieten ervan. De Federal Reserve zal bij de bestuursvergadering deze week het beleid naar verwachting ongewijzigd laten.

Amundi Asset Management stelde in een nieuw rapport dat de coronavirus pandemie het einde kan maken aan de lage inflatie waar de wereld de afgelopen 40 jaar mee heeft geleefd. De ingrediënten voor een inflatoire cocktail op lange termijn zijn daar, merkten de analisten van Amundi op, waaronder een langdurige periode van gecombineerde fiscale en monetaire stimulansen. Politici verschuiven naar een beleid dat een continue boost zou kunnen geven aan het inkomen van huishoudens en het ‘reshoring’ van industriële productie naar ontwikkelde markten.

Als de inflatie opnieuw stijgt, heeft dit ingrijpende gevolgen voor de langetermijnstrategieën voor de spreiding van institutionele beleggers. In voorgaande jaren van ‘inflatieverrassingen’, toen de gerealiseerde prijsstijgingen de inflatieverwachtingen van het voorgaande jaar overtroffen, hebben de reële rendementen op staatsobligaties, bedrijfsschulden en aandelen geleden en werden negatief toen de inflatieverrassing groter was dan 1%.

Daarentegen kenden door reële activa gedekte beleggingen, zoals goud, grondstoffen en aandelensectoren die verband houden met de reële economie (landbouw, energie en natuurlijke hulpbronnen) en aan inflatie gekoppelde obligaties (Amerikaanse TIPS), gemiddeld hun sterkste prestaties in deze jaren.