Schroders Outlook 2020: Vier redenen voor optimisme over aandelen opkomende markten

Er is reden om optimistisch te zijn over aandelen opkomende markten (EM). Tom Wilson, Head of Emerging Market Equities bij Schroders verwacht een groeiversnelling voor de opkomende markten in 2020.

De wereldeconomie heeft momenteel last van een recessie in de maakindustrie. Wilson ziet hiervoor vier oorzaken:

 • De negatieve kredietimpuls in China in 2017-2018
 • Monetaire verkrapping in ontwikkelde markten in 2018 en begin 2019
 • De sterke dollar
 • Escalatie van het handelsconflict tussen China en de VS

  Voor deze oorzaken ziet Schroders verbetering in 2020.

  Chinese kredietimpuls - De Chinese kredietimpuls, die de verandering in het nieuwe krediet als percentage van het bbp vertegenwoordigt, is in de tweede helft van 2018 en in 2019 gestabiliseerd en verbeterd. Ondertussen wordt er monetaire en overheidsstimulering toegediend. Wilson rekent erop dat komend jaar de stimulering gematigd intact blijft. De macro-economische gegevens in China blijven zwak, maar de economische groei in 2020 zal relatief stabiel zijn, als gevolg van de stimuleringsmaatregelen.

  Monetair beleid - Centrale bankiers in ontwikkelde landen hebben sinds medio 2019 een accommoderende houding aangenomen. De Fed heeft enkele renteverlagingen doorgevoerd en de ECB haalde QE weer van stal. Dat maakte een ruimer beleid in opkomende markten mogelijk. Een aantal opkomende landen zal in 2020 een ruimer begrotingsbeleid in vergelijking met 2019 gaan voeren.

  Dollar - Er is potentieel voor een zwakkere dollar in de komende twaalf maanden. De dollar is relatief duur. Een zwakkere dollar gaat doorgaans gepaard met een stijging van valuta uit opkomende markten.

  Handelsconflict - De voortdurende onderhandelingen tussen de VS en China duiden erop dat beide kanten een verdere escalatie wensen te voorkomen. Op de langere termijn zullen de spanningen aanhouden. Dit komt door populistische stromingen in reactie op de globalisatie, de opkomst van China als militaire en economische supermacht en de ontwikkeling van het mondiale machtsevenwicht. Op de korte termijn zal verdere escalatie wellicht uitblijven maar door de onzekerheid kunnen de bedrijfsinvesteringen onder druk komen te staan.

  Voorzichtig optimisme

  Deze ontwikkelingen zijn positief voor de groei van de opkomende markten. Wilson voorspelt voor 2020 een groeiversnelling naar 4,5%. De groei in die regio trekt aan, dankzij monetaire en budgettaire verruiming. Hij ziet ook ruimte voor een positieve industriële cyclus. Schroders voorspelt een gemiddelde winstgroei van 12%, terwijl waarderingen relatief aantrekkelijk zijn. Wel blijft de onzekerheid over de relatie tussen de VS en China voortduren, terwijl de Chinese groei verzwakt. Bonham gelooft da ook dat het herstel van de groei gematigd zal zijn. Hij is positief over de vooruitzichten voor EM-aandelen in 2020, zij het voorzichtig.