MFS: Hogere yields op obligaties, maar risico’s blijven

Na magere jaren zijn obligaties weer een interessant beleggingssegment, met dank aan de centrale banken die de rentes verhogen. Maar hogere yields betekenen niet automatisch lagere risico’s, schrijft beleggingsstrateeg Rob Almeida van vermogensbeheerder MFS in zijn Strategist’s Corner van deze maand.

Obligaties zijn weer aantrekkelijk, aldus Almeida, die wel verwacht dat de markt zich in de loop van het jaar minder zal richten op inflatie en rentes en meer op de zorgen die heersen met betrekking tot de zwakkere groei van de wereldeconomie, bedrijfsresultaten en faillissementen.

En de yields mogen dan hoger zijn, daarmee is het risico niet automatisch lager, zegt Almeida. “Bedrijven worden bijvoorbeeld geconfronteerd met hogere kapitaalkosten en duurdere arbeid. Beide factoren zullen een forse negatieve impact hebben op de winsten. Als we kijken naar het verleden dan zien we dat de economische stagnatie in het tweede decennium van deze eeuw met name het gevolg was van bezuinigingen door bedrijven. Ze bespaarden meer dan dat ze investeerden. In het lage-groei klimaat werd geld gebruikt om hogere dividenden uit te keren en overnames te financieren in plaats van nieuwe projecten op te zetten. Tegelijkertijd gaf de globalisering bedrijven de mogelijkheid om in lagelonenlanden te produceren waardoor de winstgevendheid verder toenam.”

Maar de wereld is veranderd, stelt Almeida. “Klanten, werknemers en beleggers eisen een ander gedrag van ondernemingen. Eén daarvan is meer aandacht voor het klimaat en dat de toeleveringsketens waar ze gebruik van maken mensenrechten respecteren. De acties die nodig zijn om de CO2-uitstoot te verminderen kosten geld, laat staan het updaten van verouderde elektriciteitsnetwerken en het weer dichterbij huis halen van de productiecapaciteit. Na jaren van karige investeringen wordt er flink meer geld uitgegeven. Dit alles zal de winstmarges flink beïnvloeden, zeker in vergelijking tot de jaren na 2010. Beleggers hebben dit nog niet meegenomen in hun strategie”, aldus de strateeg.