Juridisch verzet VFB tegen de effectentaks

De Vlaamse Federatie van Beleggers, kortweg VFB vzw, zal samen met een aantal van haar leden een juridische procedure starten tegen de wet die een taks op effectenrekeningen invoert. Deze wet discrimineert beleggers duidelijk. Daarom zal VFB, samen met een aantal van haar leden, een vernietigingsberoep indienen bij het Grondwettelijk Hof.”

Met dit korte persbericht maakte de VFB bekend niet lijdzaam toe te zien op de invoering van de taks op effectenrekeningen. Voorzitter Sven Sterckx: ‘met deze taks gaat de regering lijnrecht in tegen het advies van de Raad van State, die deze regeling duidelijk discriminerend noemde. Deze taks is om nog een hele reeks andere reden af te keuren. Tien jaar geleden is werk gemaakt van het dematerialiseren van papieren effecten. De effectenrekening speelt daar een cruciale en centrale rol en bracht heel wat voordelen voor alle betrokkenen, inclusief de overheid. Die effectenrekening, het belangrijkste instrument van de beleggers, nu gaan belasten is onaanvaardbaar. Trouwens net zoals de speculatietaks is ook deze effectentaks een draak van een wetgeving, te complex en operationeel onuitvoerbaar.

En voor wie vindt dat 0,15% geen zware belasting is of 500.000 euro een groot bedrag is. Door de ontwijking zal de effectentaks niet het beoogde bedrag opbrengen voor de fiscus, om nog maar te zwijgen van de onrechtstreeks minderinkomsten voor de schatkist. De politici zullen zeer snel geneigd zijn om ofwel het tarief van de taks te verhogen of het minimumbedrag te verlagen. Of beide. De verdubbeling van de taks op beursverrichtingen, alleen te betalen door particuliere beleggers, en de verdubbeling van de roerende voorheffing de voorbij jaren, wekken niet bepaald vertrouwen, besluit Sven Sterckx.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.