Aankopen van insiders nu niet meer zo relevant

Bijdrage geschreven door Ronald Kok, verscheen eerder in het VFB magazine

Veel beleggers kijken vaak met grote belangstelling naar de aankopen van insiders bij bedrijven. We zouden kunnen denken dat als grote beleggers die dicht bij het vuur zitten hun belangen uitbreiden dat dit goede voortekenen kunnen zijn. Denkt u bijvoorbeeld maar naar de voorbeeldfuncties die o.a. George Soros , Marc Coucke en Warren Buffett hebben. Wanneer we echter naar de resultaten kijken van deze ‘insider portefeuilles’ dan vallen de resultaten erg tegen.

Met insiders bedoelen we, op basis van de Securities Exchange Act uit 1934, beleggers die een belang van 10 procent of meer in een bedrijf hebben. De term betreft dus individuele beleggers, fondsen, directieleden et cetera. Wanneer iemand die al een heel groot belang in het bedrijf heeft zijn belang wijzigt heeft dit vaak veel exposure in de media. Het idee er achter is dat wie dichter bij het vuur zit ook een informatievoorsprong zou kunnen hebben.

De FSMA publiceert dagelijks alle mutaties van de grote beleggers (evenals de shortposities). In Nederland houdt de AFM dit bij. Wij houden deze wijzigingen dagelijks bij en we zien wel dat het vaak maar een klein groepje aandelen is waarbij er relatief veel wijzigingen zijn bij de meerderheidsdeelnemers. Het zijn vaak de kleinere bedrijven waarbij vaak grote aandeelhouders hun belangen wijzigingen. Dit is ook vrij logisch want het is natuurlijk eenvoudiger om een groot belang in een kleiner bedrijf te kopen dan in een grotere. Daarnaast zien we vooral bij de biotechaandelen veel mutaties bij de grootaandeelhouders.

Criteria aandelenscreener insiders:
 • Marktkapitalisatie tussen 50 miljoen en 1 miljard dollar
 • Financials en vastgoed niet erbij
 • Minimaal drie aankopen van insiders afgelopen 6 maanden
 • Pers saldo meer aankopen dan verkopen door insiders
 • Minimaal 2 procent van het aandelentotaal afgelopen 6 maanden aangekocht door insiders

  Voorsprong insiders gesmolten

  Onze collega’s van het Amerikaanse AAII (American Association of Individual Investors) houden een speciale screener bij die automatisch de aandelen koopt waar relatief veel meerderheidsaandeelhouders in zitten (alleen de aankopen). In de periode 1966 tot 1996 outperformde deze screener de markten met ruim 7 procent per jaar. Dit was natuurlijk een gigantisch verschil en deels goed te verklaren door de forse informatie-asymmetrie die er in de jaren voor het internet was. In de afgelopen jaren zien we maar hele magere rendementen van deze screener. Het lijkt er op dat de grote beleggers die dichtbij het vuur zitten een maar marginale informatievoorsprongen hebben en dat deze eigenlijk wel door de markten verdisconteerd zijn.

  Erg volatiele rendementen: gemiddeld negatief

  Shortsellrendementen

  Over de periode 2003 tot en met 2017 lag het gemiddelde rendement van deze aandelenscreener op -0,8 procent per jaar. Dit is natuurlijk heel bedroevend laag want de S&P 500 leverde bijvoorbeeld ruim 5,5 procent per jaar op over dezelfde periode (zie de onderstaande grafiek). We zien verder ook een enorme volatiliteit bij de rendementen hetgeen vooral verklaard kan worden doordat er voornamelijk kleinere bedrijven in deze screener zitten.

  Insiders versus S&P 500

  Aankopeninsiders

  Bron: AAII

  Het volgen van de insiders is dus, hoe aantrekkelijk het ook klinkt, op de langere termijn over de afgelopen 2 decennia een slechte aandelenstrategie gebleken. De verklaring die we hier voor hebben dat deze strategie in tegenstelling tot het verleden nu niet meer winstgevend is, is dat de markten door de opkomst van het internet een stuk efficiënter zijn. Waar het in het pre-internet tijdperk weken of maanden kon duren voordat informatie in de markten verdisconteerd was, is het nu vaak al binnen een dag of een paar uur door de markten geabsorbeerd. Al met al raden wij het volgen van de ‘insider deals’ dus af om te volgen met uw beleggingen.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.