Vola extreem laag, Standard Life noemt het geen alarm

Arnestaal
Arne Staal

In de loop van dit jaar is de volatiliteit op de aandelenmarkten gedaald tot het laagste niveau in decennia. Andere financiële markten lijken ook ongewoon kalm vanuit historisch perspectief en gezien de huidige geopolitieke onzekerheid in de wereld. Dit heeft ertoe geleid dat sommige commentatoren waarschuwen voor gevaarlijke niveaus van berusting onder beleggers in relatie tot de prijsstelling van financiële activa en het verhoogde risico op een significante correctie. Volgens Arne Staal, Head of Multi- Asset Quantitative Strategies bij Standard Life Aberdeen Investments ligt de oorzaak van de lage volatiliteit van de aandelenmarkten in de buitengewoon accommoderende macroeconomische-omgeving. Deze omstandigheden zullen niet blijven voortduren, maar de lage volatiliteit is volgens hem op zich geen reden voor alarm.

De volatiliteit op de aandelenmarkten in de ontwikkelde landen heeft op indexniveau (VIX) in 2017 uitzonderlijk lage niveaus bereikt. In de afgelopen 20 jaar is de VIX op slechts 16 dagen onder de 10% gesloten; hiervan waren er twaalf in 2017. Aangezien deze VIX in het algemeen wordt beschouwd als de beleggers-angstmeter wordt de huidige lage volatiliteit gezien als een gebrek aan voorzichtigheid onder beleggers. De waarheid is eenvoudiger: de VIX-index weerspiegelt slechts de lage gerealiseerde volatiliteit in de aandelenprijzen, die op hun beurt een gunstige macro-omgeving weerspiegelen en een gebrek aan significante economische verrassingen.

In het algemeen wordt gesuggereerd dat de impact van het accommoderende beleid van de centrale banken op beleggersgedrag de lage volatiliteit op aandelenmarkten heeft veroorzaakt. De heersende gedachte is dat het monetaire beleid in de VS, Europa en Japan een 'bodem' heeft gelegd onder risicovolle activa. Standard Life Aberdeen Investments lijkt het onwaarschijnlijk dat het monetaire beleid van de centrale banken een belangrijke rol heeft gespeeld in het veroorzaken van de lage volatiliteit en wel om twee eenvoudige redenen. Ten eerste wijzen de post-crisisjaren niet op een ongewone trend in de volatiliteit die men zou kunnen verwachten als risico’s in toenemende mate van beleggers naar centrale banken worden overgedragen.

En in de tweede plaats lijkt het vreemd dat de volatiliteit zijn laagste niveau’s bereikt op het moment dat de centrale banken in de VS en Europa overgaan van een ruim naar een krap beleid. Volgens Standard Life Aberdeen Investments is het veel waarschijnlijker dat het gebrek aan significante, risicovolle macro-economische gebeurtenissen op de kalender, het ontbreken van grote economische verrassingen, het verbeteren van de bedrijfswinsten en de wereldwijd gunstige economische groeiverwachtingen de basis vormen voor de huidige lage volatiliteit.

Een maatstaf van volatiliteit is noch een betrouwbare indicator van een bubble, noch van een dreigende crash. Standard Life Aberdeen Investments meent dat de huidige lage volatiliteit wordt veroorzaakt door een ongewoon 'volatiliteit-accommoderende' macro-economische- en bedrijfsomgeving. Het ontbreken van grote verrassingen in financiële en economische omstandigheden heeft ertoe geleid dat de financiële markten gunstige economische groeiverwachtingen hebben ingeprijsd. Standard Life Aberdeen Investments verwacht dat de volatiliteit een geleidelijke normalisatie in de richting van het langetermijngemiddelde zal laten zien. Maar om de volatiliteit structureel te laten stijgen, moeten grote schokkende ontwikkelingen plaatsvinden die het verwachte pad van de wereldeconomie veranderen, zoals een beleidsfout van een van de grote centrale banken of overheden of een geopolitieke gebeurtenis zoals een militair conflict in Noord-Korea.

Marktvolatiliteit is een symptoom en niet de oorzaak. In plaats van zich zorgen te maken over de lage volatiliteit, zouden beleggers er beter aan doen de implicaties te beoordelen van de verschillende potentiële katalysatoren van toekomstige volatiliteitsverhogingen en bedenken hoe zij op basis daarvan het beste diversificatie kunnen aanbrengen in hun portfolio.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.