Gunstig economisch klimaat voor Europese waardeaandelen

Auteur: Nicolas Simar, Head of Equity Value Boutique bij NN Investment Partners

Nicolassimar
Nicolas Simar

Waardeaandelen, vooral financiële aandelen, zullen sterk profiteren van de waarschijnlijke wereldwijde verkoopgolf van obligaties en de op dit moment gunstige macro-economische omstandigheden.

NN Investment Partners (NN IP) verwacht dat de belangstelling van beleggers in Europa zal verschuiven van obligaties naar waardeaandelen, die sterk positief gecorreleerd zijn met stijgende obligatierentes en de winsten zien verbeteren. Banken hebben van alle cyclische sectoren de sterkste positieve correlatie.¹

Het verschil in waardering tussen duur en laag-gewaardeerde bedrijven blijft in Europa ook zeer groot. Dit is voor beleggers een goede reden om voor waardeaandelen te kiezen. Het niveau van de huidige waarderingsdispersie ligt dicht bij het toppunt van de eurocrisis van juli 2012 en is aanzienlijk hoger dan het langetermijngemiddelde van de laatste 20 jaar. Dit moet beleggers voldoende marge bieden voor een veilige rotatie naar waardeaandelen, rekening houdend met het economische herstel van de Eurozone.

Beleggers gaven in de eerste helft van dit jaar door politieke risico’s en een lage inflatie de voorkeur aan obligaties en obligatie-achtige beleggingen. Centrale bankiers hintten onlangs echter op een spoedig einde van de ongekende monetaire versoepeling, wat leidde tot uitstroom uit deze categorie. Daarnaast zijn de politieke risico’s in de Eurozone behoorlijk afgenomen na de Franse en Nederlandse verkiezingen, waarmee een sterke nadelige factor voor waardeaandelen is verdwenen.

Aandelen met voorspelbare cashflows – ook wel lage-volatiliteit-aandelen genoemd – hebben zich als obligatie-achtige beleggingen gedragen en hebben de afgelopen jaren bij dalende rentes een sterke outperformance laten zien. Veel van deze aandelen zijn te vinden in sectoren als Voeding & Dranken, Persoonlijke Verzorging en Luxe Consumentengoederen. De combinatie van deze overwaarderingen en het vooruitzicht van stijgende rentes is echter sterk nadelig voor deze sectoren en daarom blijft NN IP ze onderwegen.

Aangezien de vooruitzichten voor de economie van de Eurozone aantrekken, verwachten we dat beleggers zich vooral zullen richten op cyclisch gevoelige aandelen. Het vertrouwen in de Eurozone is sterk. In juni bereikten de indicatoren voor zowel het consumenten- als het ondernemersvertrouwen het hoogste niveau in bijna 10 jaar tijd.² Macro-economische cijfers in Europa wijzen op verdere economische groei. De winstontwikkelingen en het opwaartse potentieel voor aandelen verbeteren sterk, gedreven door de sectoren Banken en Grondstoffen.

Daarom houdt NN IP een voorkeur voor dividendaandelen die zullen profiteren van het economische herstel in Europa. We zijn voorzichtig ten aanzien van dure lage-volatiliteit-aandelen, aangezien de kapitaalbescherming in gevaar komt doordat de rentes in de toekomst naar verwachting zullen stijgen.

¹Bron: Thomson Reuters, Credit Suisse , juni 2017
²Bron: Bloomberg , 29 juni 2017

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.