Fisher Investments Nederland publiceert nieuwe infographic over bull - versus bearmarkten

Historisch gezien duren Amerikaanse bullmarkten meer dan driemaal zo lang als bearmarkten en zijn ze ook sterker

Londen, VK – 9 mei 2017: Fisher Investments Nederland deelt sinds lange tijd zijn kennis met beleggers en heeft nu een nieuwe infographic gepubliceerd die de historische aard van Amerikaanse bull- en bearmarkten illustreert met onder meer data over de levenscycli, omvang en duur ervan.

Verkiezingen en het effect op de markten – Een infographic gemaakt door het team van Fisher Investments

Verwarring over cycli

Fisher Investments Nederland heeft gemerkt dat er bij beleggers wijdverbreide verwarring heerst over de aard van marktcycli. De meeste beleggers hebben al van de termen bull- en bearmarkt gehoord, maar velen kunnen ze maar moeilijk definiëren en kunnen de belangrijke kenmerken ervan niet benoemen. Bijvoorbeeld, in de huidige Amerikaanse bullmarkt, die op 9 maart 2009 is begonnen en al acht jaar duurt, vrezen veel beleggers dat aandelen "te snel en te ver" gaan. De infographic helpt om de huidige marktomgeving in een historische context te plaatsen en werpt zo een licht op de ontwikkeling van bullmarkten en de neiging ervan om gemeenschappelijke angsten te overwinnen. Door een onderscheid te maken tussen de levenscycli van bull- en bearmarkten en daarbij de kernpunten te identificeren, wijst de infographic op enkele belangrijke signalen waarop beleggers moeten letten.

Ontwikkeling sentiment in bullmarkt

Een belangrijk concept in de infographic is de ontwikkeling van het sentiment tijdens een bullmarkt. Veel beleggers zien over het hoofd dat aandelen bewegen in een kloof tussen op sentiment gebaseerde verwachtingen en de realiteit. Als beleggers bijvoorbeeld erg pessimistisch zijn – zoals begin 2009 – kunnen alle minder dan rampzalig slechte cijfers een impuls zijn voor een ontluikende bullmarkt. Als de verwachtingen van beleggers daarentegen torenhoog zijn, kunnen sterke cijfers die hun doel net missen ervoor zorgen dat aandelen kelderen.

Enkel naar cijfers of enkel naar sentiment kijken, is een fout die veel beleggers maken. Fisher Investments Nederland hoopt door educatief materiaal te delen, zoals deze laatste infographic, dat beleggers het heden in een betere context kunnen plaatsen en zo potentiële beleggingsfouten kunnen vermijden.

Over Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. De moedermaatschappij van Fisher Investments Europe Limited, Fisher Asset Management, LLC, optredend onder de handelsnaam Fisher Investments, is gevestigd in de Verenigde Staten. Fisher Investments en haar dochterondernemingen beheren vanaf 31/03/2017 meer dan € 72 miljard aan vermogen – waarvan ongeveer € 37 miljard voor de Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, ongeveer € 31 miljard voor institutionele beleggers en ongeveer € 3 miljard voor Europese particuliere beleggers. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.