Waardebeleggen kan overal werken

Waardebeleggen kan overal ter wereld werken. Want de factoren die aan waardebeleggen ten grondslag liggen, spelen in alle landen een rol, ook in opkomende markten, schrijft Juan Torres Rodriguez, analist bij Schroders .

Perfecte informatie is een illusie

Waardebeleggen deed het goed in 2016. De Financial Times liet enige verbazing blijken dat dit ook het geval was in de opkomende markten. Daar zouden beleggers toch alleen maar forse rendementen nastreven door te beleggen in jonge, snelgroeiende landen. Maar dan wordt over het hoofd gezien dat de grondgedachte achter waardebeleggen universeel is, omdat menselijk gedrag universeel is.

Beleggers waar dan ook zullen overreageren door begeerte of angst. Zij zullen daarom aandelen kopen of verkopen tegen een verkeerde prijs, of ze nu in Berlijn of in Bejing wonen. Zij zullen recente informatie extrapoleren naar de toekomst en daardoor verwachtingen voor bedrijven ongeacht waar ze zijn gevestigd verkeerd inschatten.

Scepsis over de effectiviteit van waardebeleggen in andere markten dan ontwikkelde markten, en met name de Amerikaanse markt, is niet nieuw. Waardebelegger Seth Klarman, de oprichter van de Baupost Group en aanhanger van de beleggingsfilosofie van Benjamin Graham, de grondlegger van waardebeleggen, gaf einde jaren ’90 aan dat bedrijven buiten de VS niet een bijzonder sterke focus hebben op aandeelhouderswaarde. Er gelden daar andere spelregels: slechte accounting, onleesbare jaarverslagen en niet te hedgen valuta. Maar in plaats van opkomende markten daarom te vermijden, zijn dit volgens Klarman, juist redenen om erin te stappen. Per slot van rekening beschikken beleggers nooit over perfecte informatie. En de grootste te behalen winsten liggen dan ook daar waar concurrentie en informatie schaars zijn.

Twee voorbeelden uit het recente verleden illustreren de mogelijkheid dat een op waardebeleggen gerichte strategie overal ter wereld gevolgd kan worden.

Proost! Chinese sterke drank

Toen president Xi Jinping aan de macht kwam in China, trok hij ten strijde tegen corruptie. Bedrijven die daar zwaar onder te lijden hadden, waren de producenten van sterke dranken. Ongeacht de kwaliteit van bedrijven, kelderden de aandelenkoersen van drankenproducenten totdat ze niveaus bereikten die aantrekkelijk waren voor waardebeleggers. Elke belegger die in 2012 in een Chinese distilleerder zou hebben belegd, zou sindsdien goed geboerd hebben. De oudste en beroemdste destilleerder van China, Kweichow Moutai, zag de koerswinstverhouding in 2013 zakken naar zijn laagste punt, 7,5x, terwijl bij een vergelijkbaar westers bedrijf als Diageo , producent van Guinness, Johnny Walker en Smirnoff een k/w tussen de 20 en 30x normaal is.

Beleggers verloren alle fundamentals uit het oog en keken niet meer naar de toekomstverwachtingen, maar alleen nog naar de recente negatieve gebeurtenissen. Het merk zou dood zijn en het afleggen tegen westerse merken. Maar vandaag de dag wordt het aandeel van Moutai verhandeld tegen een koerswinstverhouding van 30x, gelijk aan Diageo , dat geenszins een waardeaandeel is.

Lichtend voorbeeld: een Russisch nutsbedrijf

In dezelfde tijd toen beleggers zich verslikten in Moutai, werd er ook weinig gegeven voor Russische nutsbedrijven. Daar waren ook wel gegronde redenen voor. Na de eeuwwisseling werden ze door de Russische overheid aangemoedigd fors te investeren in hun infrastructuur, wat ze te voortvarend aanpakten. Door geruchten over striktere regulering verloren aandelen van deze nutsbedrijven in 2013 gemiddeld 40% van hun waarde. Een van deze nutsbedrijven, Inter RAO, die er desondanks financieel goed voor stond en een gezonde kasstroom wist te ontwikkelen, zag zijn koers kelderen met tweederde tot 0,17x de koers-boekwaarde.

Het aandeel kon voor bijna niets verworven worden. Waardebeleggers die aan hun principes vasthielden zagen in 2015 en 2016 de Russische nutsbedrijven uitblinken op de goed presterende Russische aandelenmarkten. Inter RAO koerst nu tegen een koers-boekwaarde van 0,73x.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.