Schroders vindt dividenden steeds dominanter

De dividenduitkering die beleggers tweemaal per jaar ontvangen, kan een zeer welkome aanvulling op het inkomen zijn. Anderen herbeleggen hun dividend om het rendement op de lange termijn een boost te geven. Onderzoek van Schroders wijst uit dat Europese en Amerikaanse bedrijven in toenemende mate een groot deel van hun winst omzetten in dividend. David Brett, Investment Writer bij Schroders , vraagt zich af of de bedrijven het zich wel kunnen veroorloven om aan beleggers de huidige hoge dividenden uit te keren.

Dividendratio

Voor een antwoord op deze vraag moet je onder andere kijken naar de dividendratio – de verhouding tussen de winst van het bedrijf en de aan de aandeelhouders betaalde dividenden. Deze ratio wordt berekend door de winst per aandeel te delen door het dividend per aandeel. Nog geen decennium geleden bedroeg deze ratio meer dan 3, maar in de afgelopen tien daalde hij naar een historisch laag niveau. In Europa daalde de dividenddekking van 3,4 naar 1,8, in de VS van 3,1 naar 2,1, en in Azië van 5,2 naar 4,3.

Signalering

Een bedrijf met een dividendratio lager dan 2, heeft minder ruimte om met dividenduitkeringen te variëren. Als de bedrijfswinst daalt, dan moet het management vaak een keuze maken tussen minder herinvesteren in het bedrijf, lenen om een dividend uit te keren, of snoeien in het dividend. Een ratio lager dan 1 laat alle alarmbellen afgaan, omdat het betekent dat een bedrijf niet genoeg winst maakt om een dividend te betalen. Er kunnen verschillende redenen voor een dalende of stijgende dividendratio bestaan en het is slechts een van de vele te overwegen maatstaven bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Dividenden steeds belangrijker

Het dividend wordt steeds meer een essentieel deel van de beleggingsportefeuille. De Schroders Global Investor Study 2016, die de meningen van 20.000 beleggers in 28 landen onderzocht, toonde aan dat de beleggers gemiddeld graag een jaarlijks inkomen van 9,1% uit hun beleggingen willen halen. Op dit moment staat de rente wereldwijd uitzonderlijk laag. Sparen loont niet of nauwelijks en uit obligaties valt ook weinig inkomen te halen. De aantrekkingskracht van de aandelenmarkten op inkomensbeleggers is dan ook groot.

Zonder twijfel speelt het dividend hierin een belangrijke rol, zoniet de belangrijkste. Zonder dividend leverden Britse aandelen tussen 1900 en 2012 een jaarlijks rendement van 0,6% op, maar inclusief dividend en gecorrigeerd voor inflatie bedroeg het jaarlijkse rendement over dezelfde periode 5,2% . Dus wanneer de krantenkoppen schreeuwen dat de aandelenmarkten nieuwe all-time highs bereiken, dan zouden beleggers eigenlijk meer aandacht aan de dividenduitkering moeten besteden.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.