LGIM: Obligatiemarkten krijgen het in 2017 moeilijk

De consensus is een positieve outlook voor fixed income in 2017. Volgens LGIM worden de structurele tegenwinden daarbij echter onderschat: de hoge schuldniveaus en de demografische krimp kunnen nog een flinke wissel trekken op de groei van de wereldeconomie. 2017 kent bovendien nog drie risico’s die voor additionele teleurstelling kunnen zorgen:

VS: hoewel het aangekondigde economisch beleid van Trump positief wordt ontvangen, kan de uitkomst volgens LGIM teleurstellen. Zo kunnen een sterkere dollar en de hogere rentes negatief uitpakken voor de Amerikaanse handel en investeringen in de VS. China: De Chinese munt is het grootste punt van zorg; deze komt door de appreciatie van de US dollar onder neerwaartse druk te staan, hetgeen de Chinese economie kan schaden.

Europa: Europa krijgt dit jaar te maken met verkiezingen en bijkomende politieke onzekerheid. Echter zit het grootste risico volgens LGIM in de zwakke schakels binnen het bankensysteem en de - in zijn huidige vorm - onhoudbare gezamenlijke munt.

Op basis van bovenstaande risico’s in combinatie met de structurele problemen van de wereldeconomie, onderscheidt LGIM drie scenario’s voor 2017: Basisscenario: “Secular Strangulation" (50%) - Het jaar begint met een periode van hogere groei, lagere credit spreads en de hoop op succesvolle reflatie. Echter volgt er een terugval doordat het strakkere monetair beleid de groei van de wereldeconomie tegenwerkt. Eventuele monetaire verruiming zou in 2017 minder succesvol zijn vanwege de inflatoire en politieke belemmeringen.

Pessimistisch scenario: Politieke onrust (30%) - Politieke onrust in de VS, Europa en China hebben een negatieve impact op de groei, hetgeen leidt tot dalende yields op staatsobligaties terwijl de credit spreads groter worden.

Optimistisch scenario: Reflatie (20%) - Verkoop en investeringen van bedrijven nemen toe, lonen stijgen en monetair beleid wordt geleidelijk aan krapper, zonder dat dit druk uitoefent op de wereldwijde schuldenlast. Yields op staatsobligaties zouden het jaar 2017 hoger eindigen dan ze zijn begonnen en credit spreads dalen.

LGIM verwacht dat de yields op staatsobligaties aan het einde van 2017 lager zijn dan het huidige niveau. Credit spreads zullen gedurende het jaar toenemen, rentes gaan dalen en de Amerikaanse dollar wordt nog sterker. Amerikaans investment grade credit kan een zeer goed presterende activaklasse worden, terwijl high yield uit Europa en opkomende landen uitermate risicovol is.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.