Koers/winst-verhouding werkt nog steeds

Het kopen van aandelen met de lagere koers/winst-verhoudingen is al jaren een verstandige keuze geweest voor beleggers. Aandelen met hogere koers/winst-verhoudingen hebben juist lager gerendeerd. Deze effecten zagen we bij ons onderzoek over de periode 2005 tot en met 2015 met bijna alle Europese en Amerikaanse aandelen.

Rendementen Amerikaanse en Europese aandelen koers/winst-verhoudingen 5 tot 10

Koerswinstverhoudingen

We zien verder dat het gemiddelde rendement van de aandelen met koers/winst-verhoudingen tussen de 5 en de 10 jaarlijks bijna 16 procent aan rendement opleverde. Dit is natuurlijk een super rendement maar ging uiteraard wel gepaard met de nodige dalingen zoals in 2008.

Hogere rendementen bij kleinere aandelen

We zien verder in de tabel hier onder dat naarmate de marktkapitalisaties van de aandelen groter worden dat de rendementen juist dalen. Dit wordt deels verklaard door het smallcap-effect; hetgeen inhoudt dat kleinere aandelen een hoger rendement leveren omdat de risico’s ervan ook hoger zijn. Verder zitten er in het microcapsegment enorm veel extreme uitslagen: rendementen kunnen vele malen boven de honderd procent per jaar zijn maar ze kunnen nooit meer dan 100 procent dalen.

Koerswinstverhoudingenaandelen

Podcast toelichting onderzoek Amerikaanse/Europese koers/winst-verhoudingen

Rendementen per marktkapitalisatie

Marktkapitalisatiesaandelen

Verder moeten we opmerken dat we de eventuele dividenduitkeringen hier achterwege hebben gelaten. Als we die zouden toevoegen zouden de verschillen iets kleiner worden omdat het juist de grotere bedrijven zijn die dividenden uitkeren en de kleinere bedrijven doen dat juist minder. De relatief lagere winst van de megabedrijven wordt dan dus weer ietsje hoger.

Het mandje met microcapaandelen deed het dus volgens deze strategie het met een gemiddeld rendement van bijna 22 procent per jaar dus met afstand het beste van de 5 groepen met marktkapitalisaties.

Aandelen met hogere koers/winst-verhoudingen doen het slechter

Hogekoerswinstverhoudingen

Hoe zit het dan met de aandelen met de hogere koers/winst-verhoudingen? We keken hiervoor naar de aandelen met koers/winst-verhoudingen tussen de 20 en de 40. We zien hier over dezelfde periode (dus 2005-2015) beduidend slechtere resultaten. In veel jaren, vooral ook in 2008, zijn de rendementen ervan juist heel negatief. In 2015 verloren alle aandelen in dit mandje, ongeacht hun marktkapitalisatie. Gemiddeld was het verlies 4 procent terwijl het aandelenmandje met de lagere koers/winst-verhoudingen juist ruim 15 procent won.

In volgende bijdrages gaan we dieper in op de aandelenscreeners.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.