Beperk je risico én maximaliseer de winst

Door Nathan Vivas, Gregory Krahmer en Leander Klees.

Beleggen is niet gemakkelijk, 96% van de actief beheerde fondsen lukt het niet om de index te verslaan. Warren Buffett zou zijn familie dan ook adviseren om alles op indices te plaatsen. “Liever de zekerheid van een goed rendement, dan de hoop op een geweldig rendement.” Behalve een goed rendement is het ook belangrijk om je risico zoveel mogelijk te beperken. Maar betekent minder risico niet automatisch minder rendement?

Je hoeft niet altijd meer risico te lopen voor een hoger rendement. Of andersom geredeneerd: de meeste portfolio’s lopen te veel risico voor het rendement dat ze behalen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit komt en doen wij een voorstel hoe dit beter kan.

Misvattingen over de traditionele aanpak

60 40
Figuur 1: Verdeling van een traditioneel portfolio
Om een duidelijk beeld te schetsen van de voorgestelde strategie is het nuttig om eerst een traditionele strategie als uitgangspunt te nemen. In dit artikel nemen wij een portfolio met een 60/40 verhouding als voorbeeld van een traditioneel portfolio (zie figuur 1).

De basisgedachte achter een 60/40 portfolio is goed, namelijk: Stop niet al je eieren in één mand. Dit portfolio is te vergelijken met zes eieren in de ene mand (aandelen) en vier eieren in de andere mand (obligaties). Het is echter belangrijk om te beseffen dat er een verschil zit in de grootte van de eieren.

Aandelen zijn volatieler en lopen dus meer risico dan de obligaties. Ze hebben dus meer invloed op je portfolio en daardoor zijn deze eieren groter. De aandelen-eieren zijn in dit geval negen keer zo groot als de eieren in de obligatie mand. Wat voor invloed heeft dit op je risico en is er dan nog wel sprake van een mooie risicospreiding?

Volatiliteit vergelijking
Figuur 2: Analyse van verliezen tussen 1985 en 2017
Negen keer zoveel risico is een groot verschil. Dit blijkt uit een analyse van de verliezen van beide onderdelen. Hieronder is goed te zien dat aandelen veel volatieler en hierdoor veel risicovoller zijn (zie figuur 2). Aandelen zijn verantwoordelijk voor 90% van de verliezen van dit portfolio. Deze vorm van verdelen creëert een gevoel van veiligheid, terwijl deze niet terecht is. Een vorm van schijnveiligheid dus.

Hoe verdeel je het risico dan wel?

Je kunt het beter verdelen op basis van risico, door de volatiliteit te wegen en dit in je spreiding te verwerken. Je berekent voor hoeveel procent van de verliezen een bepaalde categorie heeft gezorgd, en je verhoogt of verlaagt de invloed van een categorie door het een groter of minder groot gedeelte van jouw portfolio te maken.

Deze aanpak geeft je de kans om je tegen verschillende economische situaties te weren. Neem als voorbeeld het All Weather portfolio van Ray Dalio. Deze gaat uit van 4 “seizoenen” die ervoor zorgen dat de koersen in beweging komen. Dit betreft hoger dan verwachte economische groei en inflatie en lager dan verwachte economische groei en inflatie. In elk seizoen zijn er andere beleggingscategorieën die het goed doen. (zie figuur 3).

Structural diversification heatmap
Figuur 3: Volatiliteit van de beleggingscategorieën per economisch seizoen

Het All Weather portfolio verdeelt het risico gelijk over de 4 seizoenen. Je komt dan uit op de verhouding die hieronder genoemd is:

30% aandelen, 15% korte termijn bonds, 40% lange termijn bonds en 7,5% goud, en 7,5% overige grondstoffen.

Je zult zien dat een portfolio als deze een aanzienlijk betere risico/winst verhouding heeft dan traditioneel gewogen portfolio’s (zie figuur 4).

Resultaten

All Weather heeft sinds 1983 tot begin 2019 een gemiddelde winst van 9,11% behaald. Waarbij over dezelfde periode een traditioneel 60/40 portfolio 9,98% behaald heeft. Dit terwijl het 60/40 portfolio 37,9% meer risico loopt dan het All Weather portfolio.

Allweather mix
Figuur 4: De All Weather verdeling.
*berekend excl inflatie, incl geherinvesteerd dividend. Jaarlijks geherbalanceerd.

Veel critici zeggen dat je als je deze schommelingen goed had kunnen verdragen er betere resultaten mogelijk waren dan met het All Weather portfolio. Echter, het punt van het All Weather portfolio is om de volatiliteit te beperken en tegelijkertijd de winst te maximaliseren. De waarheid is dat de meeste mensen hun hoofd niet koel kunnen houden tijdens een crash. Met als gevolg dat ze uit paniek verkopen.

Uit figuur 5 blijkt dat het All Weather portfolio in tijden van crisis een beter resultaat behaalt dan het standaard 60/40 portfolio.

Results
Figuur 5: Stresstest van beide portfolio's 

Conclusie

Als je kijkt naar individuele beleggingscategorieën is er zeker een correlatie tussen risico en rendement. Je kan het risico beperken door meerdere onafhankelijke categorieën tegen elkaar af te wegen. Door categorieën niet af te wegen op basis van kapitaal, maar op basis van volatiliteit, bouw je een stabieler portfolio. Een All Weather aanpak kan voor jou werken zonder dat jij ‘s nachts wakker hoeft te liggen in turbulente tijden. Het is een goede manier om met een laag risico toch uitstekende resultaten te behalen.

Data in dit artikel is gebaseerd op de data van portfoliocharts en in2013dollars.com. De strategie is afkomstig van Ray Dalio, de founder van Bridgewater

.