Kijk naar momentum in ESG

Beleggers moeten zich niet blindstaren op de klassieke ESG-scores van bedrijven maar juist meer focussen op de trend (het momentum) ervan. ”Financiële markten verteren de ESG-cijfers nu eenmaal snel en het hebben van hoge ESG-ratio’s is dus al heel snel verdisconteerd” zo stelt Jeroen Bos, hoofd Equity Specialities bij NN IP.

Bos stelt dat het ESG-beleggen al lang geen klein thema meer is en ook zeker niet ten koste van het rendement gaat. Waar bij veel beleggers de indruk is dat door het uitsluiten van aandelen die laag scoren qua ESG het rendementspotentieel omlaag gaat blijkt uit recente onderzoeken die van de universiteit van Maastricht, dat beleggers juist een hogere alfa kunnen behalen door in bedrijven met hogere ESG-waarden te beleggen.

Zo heerst vaak bij beleggers het idee dat wanneer ze ESG-proof zouden beleggen ze rendement laten liggen. Zo scoren de tabaks- en defensiesectoren al jaren zeer hoge rendementen maar over het hele universum bekeken lijken de aandelen met hogere ESG-waarden toch beter te scoren dan de lager scorenden zo stelt Bos.

Uitsluiten slechte bedrijven rendeert

Esgbeleggingen

De bovenstaande tabel toont des harpe ratio’s (het rendement gecorrigeerd voor het risico) van het totale spectrum van aandelen (de linker balk), het totale spectrum exclusief de in groep 4 zitten op 1 na slechtst scorende aandelen qua ESG (de midden balk) en het totale spectrum minus de op 2 na slechtst scorende aandelen qua ESG (de rechter balk). Hoe hoger de ESG-waarde hoe lager de waarde.

Bos illustreert de bovenstaande tabel door te stellen dat wanneer slecht scorende bedrijven weg worden gelaten dat dan de Sharpe ratio’s juist stijgen. Vooral wanneer de groepen 3, 4 en 5 worden weg gelaten dan zien we de Sharpe ratio nog verder omhoog gaan. Bos wijst dit toe aan “beter voorkomen dan genezen". Zo scoorden de probleemaandelen BP , Volkswagen, Petrobas al eerder slecht qua ESG-gedrag. Dit ondanks dat deze fondsen wel in de Dow Jones Sustainable Index zaten. Beleggers moeten zich aldus Bos zeker niet op het verkeerde been laten zetten als het aandeel een hoge ESG-waarde heeft. ”Het gaat om het gedrag van bedrijven en niet over wat ze op papier stellen” aldus de fondsmanager.

Ook hier een size effect

Waar we bij de kleinere aandelen ook een zogenaamd size-effect zien (kleinere aandelen hadden historisch gezien hogere rendementen dan kleinere) zien we ook qua ESG-score hier een effect bij de kleinere aandelen. Het blijkt dat hoe kleiner de aandelen zijn hoe lager ze scoren. ”Maar beleggers moeten zich hierdoor niet door op het verkeerde been laten staan” aldus Bos. Hij stelt dat het dus om de trend van de score gaat en niet om de nominale waarde. Daarnaast stelt hij dat het momentum-effect vrij behoorlijk is bij de kleinere aandelen. Bij grotere bedrijven is ESG-nieuws al heel snel in de koers verdisconteerd en bij kleinere bedrijven sijpelt het langzaam door.

Het ECCE onderzoek dat samen met de universiteit van Maastricht werd uitgevoerd laat zien dat de positieve rendementen van de hoog scorenden ESG aandelen ook bij de ontwikkelingslanden waargenomen wordt. Hier worden de positieve rendementen door alle 3 de hoofdfactoren verklaard: qua milieu, maatschappelijk en qua bestuur waar het bij de ontwikkelde markten vooral verklaard lijkt te worden door het bestuur en minder door de factoren milieu en maatschappelijk.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.