LGIM: 'Sell in May' verliest aan kracht

De financiële markten vertonen nog steeds seizoenseffecten, al lijken deze recent wel wat aan kracht te hebben verloren. Dat blijkt uit een analyse van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

Het meest bekende seizoenseffect is het Halloween-effect: aandelen presteren doorgaans beter in de zes maanden na 31 oktober, wanneer Halloween wordt gevierd. Van mei tot en met oktober blijven ze juist achter. Dit seizoenseffect wordt ook wel omschreven als ‘Sell in May and go away’.

Een mogelijke ‘Halloween-strategie’ is het kopen van aandelen per eind oktober, om deze begin mei te verkopen. Voor de minder aantrekkelijke maanden wordt er gekozen voor een risicovrije belegging, namelijk kortlopende treasuries (Amerikaanse staatsobligaties). Wanneer deze strategie wordt losgelaten op de S&P 500-index, dan blijkt dat deze sinds 2000 een outperformance heeft laten zien van 70 procentpunt vergeleken met het jaarrond belegd blijven in de S&P 500-index – en dat ook nog eens met een lagere volatiliteit. De omgekeerde strategie (dus tijdens de zomermaanden in aandelen beleggen) leidt juist tot een klein verlies.

Zonder risico is de Halloween-strategie echter niet, waarschuwt LGIM. Wordt naar de afgelopen tien jaar gekeken, dan doet de Halloween-strategie het juist slechter dan de S&P 500. Dat is voornamelijk te wijten aan 2009 en 2018, waarin de seizoensportefeuille opvallend slecht presteerde. In andere jaren was er wel degelijk een voordeel te behalen, zij het minder dan voorheen.

Seizoensinvloeden zijn minder prominent dan 20 jaar geleden, concludeert LGIM op basis van haar eigen analyse – maar ze zijn niet verdwenen. ‘Beleggers kunnen nog steeds profiteren van seizoensrotatie gezien het potentieel van lagere volatiliteit en betere bescherming tegen koersdalingen.’

Overigens is er nog steeds geen bevredigende verklaring voor het Halloween-effect op aandelenmarkten. Een van de gangbare theorieën is dat de liquiditeit op de markten afneemt tijdens de vakantiemaanden.