Microfinancieringen extreme nichemarkt

De markt voor hele kleine leningen(ook wel microfinancieringen genoemd) is nog steeds een hele kleine markt. Het microfinancefonds van Triodos Investment Management, dat geleid wordt door Femke Bos, richt zich op deze niche. Momenteel zijn er circa 1,7 miljard mensen die geen toegang hebben tot financiële diensten. Prinses Maxima is uiteraard bekend van haar werk op dit gebied.

Femkebos
Femke Bos

Ieder jaar nog winst behaald

Triodosfonds

Het microfinancefonds van Triodos Investment Management richt zich zowel op private equity als op leningen. Deze leningen zijn gemiddeld 925 euro groot en worden verstrekt via lokale financiële partijen. Het Triodos Microfinance Fund werkt in deze functie dan als geldverstrekker naar deze lokale partijen. In totaal zijn er op deze manier circa 18,9 miljoen mensen aan een lening geholpen. Sinds oprichting heeft het fonds slechts enkele afboekingen moeten doen op uitstaande leningen, om exact te zijn 0,4 procent van het beheerd vermogen per ultimo 2018. .

Het microfinancefonds van Triodos Investment Management, dat eind 2018 circa 371,5 miljoen euro onder beheer had, heeft de afgelopen 10 jaar ieder jaar een positief rendement kunnen laten zien. Dit komt mede door de bijna totale onafhankelijkheid van de effectenbeurzen. Het gemiddelde jaarlijkse rendement lag rond de 4,8 procent bij een Sharpe ratio van 2,1.