Schroders update assetallocatie, voorkeur Britse aandelen

De economische impact van de Brexit zal met name in het VK worden gevoeld en de groei in de eurozone wordt er ook door geremd, maar de impact op de wereldeconomie zal verwaarloosbaar zijn, meent Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders in een nieuwe Global Market Perspective. Hij handhaaft de verwachting dat de wereldeconomie in 2016 met 2,5% groeit.

Keithwade
Keith Wade

Fed verhoogt rente pas in december

Schroders verwacht dat de Fed pas in december een renteverhoging tot 0,75% zal doorvoeren en nog eens twee verhogingen in 2017 waardoor de rente einde dat jaar op 1,25% zal staan. De ECB zal de depositorente op -0,5% stellen en die zal op dat niveau blijven tot eind 2017. De BoJ zal de rente niet verder verlagen, gezien de negatieve reacties op de renteverlaging in januari van dit jaar, maar Schroders verwacht wel de eerste experimenten met helikoptergeld in 2017 om zo de economische groei aan te jagen.

Commodities naar boven bijgesteld - positief over goud

De visie op commodities is naar boven bijgesteld. Volgens Schroders is de prijsstelling op de lange termijn voor de energiesector te pessimistisch. De investeringen zijn in deze sector fors gereduceerd en Schroders verwacht een nieuw evenwicht in vraag en aanbod later dit jaar. Schroders blijft neutraal over industriële metalen omdat ze verwacht dat verbetering in sentiment ten aanzien van de Chinese economie op de korte termijn een prijsopdrijvend effect zal hebben. Aan de andere kant blijft het aanbod hoog. Over edelmetaal, in het bijzonder goud, is Schroders positief, onder meer omdat de politieke onzekerheid hoog blijft en goud als safe haven asset daarvan kan profiteren.

Voorkeur voor Britse aandelen

Schroders blijft neutraal over aandelen in het algemeen en geeft de voorkeur aan Britse aandelen. Het zwakke Britse pond is positief voor de multinationals. In de VS zijn de aandelenwaarderingen dermate opgelopen, dat Schroders ten aanzien van Amerikaanse aandelen nu een neutrale positie inneemt. Omdat Schroders verwacht dat de negatieve rentetarieven schadelijk zijn voor de winstgevendheid van banken blijft het oordeel negatief voor Europese aandelen, ex VK.

Positief over Europese staatsobligaties

Over Amerikaanse staatsobligaties blijft Schroders neutraal aangezien de Fed enerzijds een meer dovish houding aanneemt en anderzijds, op grond van de arbeidsmarktsituatie in de VS, haast gedwongen lijkt een krapper beleid te voeren. Schroders geeft de voorkeur aan Duitse Bunds boven US Treasuries omdat Duitse overheidsobligaties gesteund worden door het aankoopbeleid van de ECB. Daarnaast zal een zwakkere US dollar waarschijnlijk de inflatieverwachtingen in de VS verhogen, terwijl een sterkere euro het omgekeerde in Europa doet. Wat de bedrijfsobligaties betreft, is Schroders neutraal over zowel US high yield, als over investment grade obligaties. Al langere tijd verkrapten de spreads en intussen is de waardering van credit niet aantrekkelijk meer.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.