M&G: focus op groei om valuetraps te vermijden

Interview Analist.be met Alex Araujo, manager van het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure fonds

Prefereert u een top down of een bottom-up benadering

Wij hanteren een bottom-up benadering en passen een filosofie van dividendgroei toe in de overtuiging dat dividenden die stijgen, een bewijs zijn van goede kapitaaldiscipline.

Heeft u een voorkeur voor bepaalde sectoren

Alexaraujo
Alex Araujo

Onze strategie concentreert zich op beursgenoteerde infrastructuurbedrijven en wij hanteren een brede definitie van de vermogenscategorie om alle mogelijkheden zo ruim mogelijk te kunnen benutten. We beleggen in het traditionele spectrum van economische infrastructuur (nutsbedrijven, energie, transport), maar ook in de modernere aspecten van infrastructuur in de sociale sfeer (gezondheid, onderwijs, burgerlijke infrastructuur) en in het evoluerende segment (communicatie, transacties, royalty's). Dit weerspiegelt de steeds digitalere wereld waarin wij leven.

Heeft u een voorkeur voor bepaalde waarderingsvariabelen?

Naast dividendgroei en dividendrendement, twee maatstaven voor inkomen, is ook cashflowanalyse een centraal element in ons beleggingsproces.

Ziet u naast waarde, kwaliteit en momentum nog andere dominante hoofdfactoren

De belangrijkste factoren waaraan de strategie is blootgesteld zijn volatiliteit (laag) en dividendrendement (hoog). Een ander kenmerk van de vermogenscategorie is de hefboomwerking, al is onze blootstelling relatief laag, omdat wij de schuldniveaus van de ondernemingen waarin wij beleggen, op de voet volgen. Er zijn ook enkele specifieke redenen:

1. Een groot deel van onze participaties, en met name in het evoluerende segment, hebben geen of een heel lage schuld op de balans. Dat is een belangrijke bron van differentiatie.
2. Veel infrastructuurbedrijven, met name nuts- en transportinfrastructuurbedrijven, geven schuldpapier uit op activaniveau en niet op bedrijfsniveau. Dat kan een hogere intrinsieke hefboom op de balans maskeren en dat is dus iets dat we absoluut in het oog willen houden.

Hoe probeert u de risico’van uw porteuilles te beperken?

Beursgenoteerde infrastructuur heeft defensieve kwaliteiten en kenmerken van een lage volatiliteit vergeleken met wereldwijde aandelen, die we in een gediversifieerde portefeuille willen benutten. We streven naar diversificatie over landen en sectoren, en ook over de verschillende infrastructuurcategorieën (economisch, sociaal en evoluerend).

Heeft u tips voor 2019

De abrupte bocht die de aandelenmarkten eind 2018 hebben gemaakt, heeft heel wat beleggers verrast. De toename van de volatiliteit heeft het gevoel van onbehagen bij beleggers die zichzelf risicoschuw vinden, versterkt. Volatiliteit is echter niet synoniem met risico en wij zijn er rotsvast van overtuigd dat kortstondige schommelingen in het vertrouwen uitstekende opportuniteiten kunnen bieden voor langetermijnbeleggers. Wat ons de afgelopen maanden heeft verbaasd, is niet zozeer dat de volatiliteit weer de kop opsteekt, maar wel het feit dat de markt fors is gedaald terwijl er fundamenteel eigenlijk weinig is veranderd. Wij zien uitstekende mogelijkheden in een breed scala van infrastructuursectoren voor bedrijven met een sterke cashflow en degelijke groeiverwachtingen. Er is groei te vinden tegen interessante prijzen en in vele gevallen zijn er zelfs echte koopjes te doen, wat ons veel vertrouwen geeft voor de prestaties van het fonds in de komende jaren. Wij zien de toekomst optimistisch tegemoet.

Hoe probeert u valuetraps te vermijden?

Het volstaat niet dat de mogelijke beleggingen voor de portefeuille goedkoop ogen. Essentieel is dat de bedrijven waarin wij beleggen, groei verschaffen en het potentieel bezitten om in de toekomst te groeien, zodat wij zeker kunnen zijn van een recurrent dividend dat op lange termijn consistent stijgt.

Hoeveel aandelen heeft u doorgaans in uw portefeuille?

40 à 50 aandelen.

Wat is uw visie over de discussie van benchmark versus absolute rendementen

Wij proberen onze klanten een stijgende inkomstenstroom te bieden en tegelijk het kapitaal te beschermen. In dat kader hanteren we een strategie die gericht is op absoluut rendement. Het was niet makkelijk om een benchmark te vinden die echt vergelijkbaar is met onze beleggingsaanpak. Bij gebrek aan iets dat echt helemaal geschikt is, gebruiken wij de MSCI ACWI Index, de breedste maatstaf voor wereldwijde aandelen, om onze rendementen op lange termijn mee te vergelijken.