2016 is echt een ingewikkeld jaar

Hoe gaan we om met de huidige volatiliteit? Hoe heeft de QE een impact op de Europese economische activiteit? Zal de vluchtelingenstroom een positieve weerslag hebben op de Europese economie? En waar in Europa vinden we mogelijkheden om te beleggen? Michael Browne, portefeuillebeheerder van het Martin Currie GF European Absolute Alpha-fonds van Legg Mason , kaart enkele actuele onderwerpen aan.

Michaelbrowne
Michael Browne

Had u de huidige volatiliteit op de internationale markten zien aankomen?

Niemand kan exact zeggen wanneer de terugval werd ingezet. Draai je de klok een jaar terug, dan zag je weliswaar dat er onderhuids een aantal problemen waren. Er werd fors bezuinigd op kapitaaluitgaven in de olie- en gassector en je merkte dat dat een nefaste impact zou hebben op het bbp. De goedkopere olie zal in de kaart spelen van de consument, maar het zal even duren voor dit echt voelbaar is.

Markten twijfelen tussen de positieve impact van de lagere olieprijzen en de negatieve impact op de gezondheid van bedrijven. Vraag is of de huidige volatiliteit een hoogtepunt heeft bereikt of dat we nog één of twee kwartalen geduld moeten oefenen. Eerlijk? Ik weet het niet, maar op een gegeven moment zal het dit jaar toch zijn stempel drukken.

Hoe verwerkt u de recente marktvolatiliteit in uw strategie?

We proberen flexibiliteit in te bouwen in onze aanpak. Het is mijn taak om het kapitaal van mijn beleggers te beschermen. Het eerste aspect daarbij is de vraag hoeveel we van de portefeuille op één dag kunnen liquideren. Kan ik omzetten in cash? Want cash is op het einde van de dag het enige dat zijn waarde behoudt. Zowat 75% van de portefeuille vandaag kunnen we morgen omzetten in cash.

Dat is echt een belangrijke manier om de waarde van een portefeuille te vrijwaren. Het tweede aspect van die flexibiliteit zit verweven in zowel de omvang van de positie als het globale bedrag van de balans dat we aanwenden. Gaat het voor de wind, dan kunnen we tot een verdubbeling van het vreemde vermogen gaan op de balans om beleggingskansen te benutten. Een normaal fonds kan dat niet. Anderzijds kunnen we onze balans ook downsizen tot een negatieve nettovermogenswaarde. Storten de markten in, dan kunnen wij dus een graantje meepikken van een negatieve bèta en bijgevolg ook een negatieve marktprestatie.

Dankzij deze flexibele houding kunnen we de waarde van het geld van onze beleggers beschermen en bovendien profiteren van de kansen die zich aandienen, zowel qua alfa als qua bèta.

Werkt de kwantitatieve versoepeling in Europa?

Er is geen echt bewijs voorhanden dat ze gewerkt heeft in de zin dat banken meer geld gingen lenen of dat ze de economische activiteit heeft aangewakkerd. Ze heeft de Italiaanse regering bijvoorbeeld wel behoed voor hoge interestkosten en een forse toename van haar begrotingstekort. En ze nam ook de druk weg bij de landen die misschien zouden gedwongen worden om uit de euro te stappen, zoals we in 2011 hebben gezien.

De kwantitatieve versoepeling bleek dus de redding van de Italiaanse regering, maar heeft ze ons allemaal meer doen consumeren of bijvoorbeeld alle Duitsers of Fransen aangespoord om een hypotheek te nemen op een huis? Neen, en net daarin schuilt het probleem.

Doorgaans lukt het niet om via het monetair beleid de economie aan te zwengelen. Als ik vandaag kijk naar kleine bedrijven en de manier waarop ze inspelen op het leven van elke dag, dan is geld lenen het enige wat ze niet willen doen na alle problemen van de afgelopen zes tot zeven jaar. Ze geloven niet langer dat banken het goed met hen menen. Vandaar dat ze hun cash op peil houden en er heel voorzichtig mee omgaan.

Moeten we niet bang zijn dat het VK uit de Europese Unie stapt, de zogenaamde Brexit?

De peilingen geven een licht voordeel aan de ‘pro EU’ partijen. Op basis van die resultaten hoeven we ons geen zorgen te maken. Wat ons wel zou moeten bezighouden, is de reden van de Brexit en mij interesseert vooral wat Europa er zal aan doen. We moeten met de EU-landen rond de tafel gaan zitten en onderhandelen over een exit. En weet u: een scheiding verloopt nooit zonder slag of stoot.

Misschien resulteert ze wel in een regeling die niet zo fraai oogt als u zich had ingebeeld. Zal de Britse bevolking in dit geval in een periode van twee tot drie jaar een tweede keer gevraagd worden of ze nog altijd uit de EU wil stappen? Ik denk dat het waarschijnlijk zo ver komt. In dat geval is die stem een voorbode van een grotere en belangrijkere stem. Al zal je geen enkele politicus horen toegeven dat er een tweede stemronde staat aan te komen.

Ze houden daar niet van. Het doet hun imago geen goed.

Welke invloed heeft de vluchtelingenstroom op Europa?

De impact van de vluchtelingenstroom op Europa is een groot vraagteken en die vraag is – laat ons wel wezen – zou oud als Europa zelf. Europa is een continent van migratie en economisch gezien is dat echt een grote troef. We krijgen gelukkig een instroom van jonge, intelligente mensen die willen werken, die vooruit willen, die creatief zijn, die een job willen en bereid zijn belastingen te betalen, of het nu btw of roerende voorheffing is.

Op korte termijn zit je natuurlijk met de kosten die gepaard gaan met huisvesting, gezondheidszorg of soms gewoon voldoende kleren en voedsel om de dag door te komen. Die kosten zullen de uitgaven van de overheden doen toenemen. Verwacht wordt dat de Duitse regering aan dat soort kosten dit jaar 0,6% tot 0,8% van haar bbp zal uitgeven en volgend jaar waarschijnlijk nog meer.

Alle onderzoeken wijzen er echter op dat de weerslag van migratie op middellange en lange termijn een positieve impact heeft op de economie van een land. Sterke economieën voeren werk in en doen het goed. Trouwens, de Verenigde Staten is een land dat alles te danken heeft aan immigratie.

Wat zijn uw prognoses voor de economische groei in 2016?

Ik denk dat 2016 een ingewikkeld jaar wordt, omdat we het einde bereiken van een bijzondere economische cyclus voor grondstoffen en goederen. Er is nood aan heel wat schuldherstructurering. Veel bedrijven zullen zichzelf in nesten werken of verkeren nu al in moeilijkheden. En er staat ons een pak slecht nieuws over het bbp te wachten. Volgens mij zullen we ons halfweg 2016 een beetje voelen als iemand die ondanks zijn gps de weg kwijt raakt.

De stem van de gps klinkt bijzonder autoritair, maar het toestel heeft geen idee waar het heen gaat. Net daar liggen de grootste kansen. Dat is waar we kunnen beginnen te kijken naar die nieuwe cyclus, met een focus op de consument, het belangrijkste element van onze economie.

Het is lang geleden dat we hier als beleggers aandacht aan schonken. Het gaat hierbij om de stromen van producten en goederen en de nieuwe service die de consument vraagt. Ik denk dat we – in Europa althans – het eerste postindustriële herstel zullen meemaken en in dat geval staan we aan de vooravond van een boeiende, nieuwe wereld.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.