BNY Newton: Mythes rond dividendbeleggen ontmaskerd

Nickclay
Nick Clay

Dividendaandelen kunnen een significant hoger inkomen bieden dan obligaties of cash, maar toch staat deze strategie niet hoog op de prioriteitenlijstjes van beleggers. Aandelen worden vaak geassocieerd met volatiliteit in het inkomen en men denkt dat het groeipotentieel bij een dergelijke strategie beperkt is.

Nick Clay, fondsbeheerder van het global equity team bij Newton, een boutique van BNY Mellon, rekent af met een aantal mythes rond dividendbeleggen.

Door te focussen op bedrijven die hun kapitaal optimaal beheren, kan dividendbeleggen een strategie zijn die een relatief stabiel rendement en een aantrekkelijke vermogensopbouw op de lange termijn oplevert, zelfs in tijden van een neergaande markt.

Mythe 1 - Dividendbeleggen is alleen voor beleggers die inkomen zoeken

Vaak wordt deze strategie over het hoofd gezien als platform voor groei. Maar door het herbeleggen van de dividenden kan een effectieve groeistrategie door de langetermijnbelegger worden gevolgd.

Mythe 2 -Bedrijven die dividend uitkeren hebben weinig groeipotentieel

Bedrijven kiezen voor het uitkeren van dividend als ze geen opties hebben om hun vermogen te beleggen, zo wordt vaak gedacht. Maar uit onderzoek blijkt er een positieve correlatie te zijn tussen de pay-out ratio en de winstgroei. Een dividendbeleid spoort bedrijven aan tot een grotere kapitaaldiscipline.

Het zorgvuldig alloceren van kapitaal vergroot de kans op een betere ROI die op zijn beurt leidt tot hogere kasstromen, die beleggers via dividenden ten goede komen.

Mythe 3 - Dividenduitkeringen zijn onbetrouwbaar

Beleggers denken dat dividendbeleid onzeker is, met name bij een neergaande markt. Maar dividenduitkeringen blijken relatief stabiel te zijn. Juist in onzekere tijden trekken dividendaandelen beleggers aan, waardoor die aandelen vaak relatief beter presteren. Door te focussen op het inkomen dat zij met dividendbeleggen genereren zijn beleggers beter bestand tegen volatiliteit in de economie en in hun portfolio.

Mythe 4 - Het gaat om het streven naar het hoogste rendement

Simpelweg jagen op het hoogste rendement kan gevaarlijk zijn, omdat het vaak ook een indicatie is van grotere risico’s. Zo’n benadering leidt tot teleurstelling als dividend dan geschrapt wordt. Het is essentieel om die bedrijven te selecteren die hun kapitaal optimaal aanwenden.

De voordelen van dividendbeleggen op een rij:

 • Dividendbeleggen heeft de potentie om een hoger rendement te leveren dan strategieën die niet op inkomen gericht zijn, mede door het voordeel van het herinvesteren van dividend
 • kan zorgen voor een aantrekkelijke vermogensgroei op de lange termijn
 • blijkt minder volatiel te zijn dan een groeistrategie
 • biedt enige bescherming tegen inflatie
 • profiteert van een actieve benadering, waarbij gefocust wordt op bedrijven met een zorgvuldig kapitaalbeheer, die op hun beurt een duurzaam rendement opleveren

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.