CBS: Staatsschuld door overname Fortis / ABN AMRO 30 miljard hoger

De overname door de Staat van Ageas / ABN AMRO in 2008 heeft de staatsschuld met ruim 30 miljard euro verhoogd. De overname zelf en daaropvolgende kapitaalinjecties in de jaren 2008-2010 kostten de Staat 28 miljard euro. Hier bovenop zijn aanvullende uitgaven gedaan, maar er kwamen ook inkomsten binnen. De extra uitgaven minus de inkomsten bedroegen 2 à 3 miljard euro. Dit meldt CBS Corp. .

De onzekerheid over het effect op de schuld zit in de betaalde rente op de extra leningen die de Staat moest aangaan. Omdat niet precies is aan te geven welke lening waarvoor is gebruikt, zijn ook de rentekosten niet exact aan te geven. De inkomsten voor de Staat betroffen dividenden van de overgenomen bedrijfsonderdelen en de rente op een lening die aan Ageas werd verstrekt. Die bedrijfsonderdelen zijn de huidige bank ABN AMRO en verzekeraar ASR.

Op het overheidstekort had de overname van Ageas / ABN AMRO in 2008 geen onmiddellijk effect. Wel dreven de genoemde uitgaven (minus inkomsten) het tekort op. Daarnaast had ook een deel van de kapitaalinjecties een verhogend effect. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om operationele kosten voor de afsplitsing van het Nederlandse deel van ABN AMRO. Het totale effect op het tekort bedroeg 5 à 6 miljard euro, verspreid over meerdere jaren. Meer details over het effect van de overname op de schuld en het tekort van de overheid vindt u hier.

Bron: CBS Corp.

ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.