Achterstand value kan ingelopen worden

Waar we in Amerika al sinds begin jaren ’40 de meeste waardeaandelen het beter hebben zien doen dan groeiaandelen zien we sinds 2013 het omgekeerde. Met waardeaandelen worden aandelen bedoeld die relatief lage waarderingen hebben op basis van bijvoorbeeld de koers/winst-verhouding, de koers/boekwaarde of het dividendrendement. Met groeiaandelen worden doorgaans aandelen van bedrijven bedoeld waar de markt hoge verwachtingen van heeft (zoals doorgaans de techaandelen).

Sinds 2013 hebben de Amerikaanse valueaandelen op jaarbasis circa 5 procent geunderperformt ten opzichte van de groeiaandelen (bron Kenneth French data library). De MSCI USA Enhanced Value index verloor in 2018 zelfs 11,7 procent. Naast value scoorde ook Kwaliteit (MSCI USA Quality Index) met een min van 3,1 procent in 2018 slecht.

Christophergannetti
Christopher Gannetti

Momentumaandelen bleken verder ook niet resistent voor de beursmalaise getuige de min van 2 procent van de MSCI USA Momentum Index. Met momentum wordt bedoeld dat winnaars uit het verleden winnaars blijven en andersom voor de verliezers. Met andere woorden dat er bepaalde consistente trends in aandelen zitten.

Value kan inhaalslag maken

Christopher Gannatti van Wisdom Tree stelt dat de underperformance van de Amerikaanse valueaandelen niet lang meer kan duren want mede door de forse beurshauses van de afgelopen jaren zullen beleggers meer bottom-up moeten gaan beleggen. ”De rek van de stijgingen van de meeste Amerikaanse groeiaandelen is er nu meer uit met diverse aandelenindices rondom alltime highs. Belegers zullen steeds kieskeuriger gaan worden" aldus de analist.

Bottom-up wordt weer belangrijik

Gannetti roemt het gebruik van aandelenfilters om selecties van aandelen te maken. ”Om de risico’s zo ver mogelijk te dempen gebruiken we diverse criteria en diverse filters". Bekende criteria die Gannetti veel gebruikt zijn onder andere de forward p/e, EV/EBITDA, Price/Sales, Price/book en de Price/Cashflow. Volgens Gannetti zijn deze klassieke waarderingsvariabelen essentieel om essentieel om aandelen onder- en overwaarderingen in kaart te kunnen brengen. Gannetti sluit zich verder aan bij de onderzoeken van Robert Arnott op het gebied van fundamental indexation die als rode draad hebben om via relatief simpele wegingstechnieken de marktkapitaalsgewogen indices te kunnen verslaan.

Door wel hele groepen aandelen te kopen (zoals een ETF doet) maar door andere wegingen te hanteren op basis van factoren zien we bij veel onderzoeken sterke outperformances. Zo publiceerden de onderzoekers Balthussen, Van Vliet en Swinkels recent nog een groot onderzoek naar factorbeleggen waar in naar voren kwam dat diverse factoren zoals value , quality en momentum sterke verklaringskracht hebben voor de rendementen van aandelen.

Overwegingen lage koers/winst-verhoudingen en onderwegen hoge koerswinst-verhoudingen

Wegingenkoerswinst

De bovenstaande grafiek (van de Amerikaanse professor Jeremy Siegel, toont de verschillen aan van het aanpassen van de wegingen op basis van de koers/winst-verhoudingen. Het mandje met de rode lijn heeft de aandelen met de laagste koers/winst-verhoudingen en heeft hier het hoogste rendement. Hoe hoger de koers/winst-verhoudingen hoe lager de rendementen. Door op een simpele manier puur de aandelen met de laagste koers/winst-verhoudingen te overwegen kan de belegger dus al flinke slagen maken.

Modern alpha in het kort


De sterke verklaringskracht van factoren wordt dus wereldwijd erkend (zie b.v. de onderzoeken van Research Affiliates en die van Robeco). Gannatti sluit zich volledig aan bij deze onderzoeken maar voegt er aan toe dat er niet 1 consistente factor is en dat spreiding over factoren te allen tijde nodig blijft.

Robert Arnott legt Fundamental Indexation uit