Verkoperspraatjes

Mijn stelling, dat je met cijfers uit het verleden wel degelijk fondsen en trackers kan selecteren op kwaliteit, kan je misschien nog aan het twijfelen zetten. Slechts na grondige studie en opvolging zal je, net zoals ik, tot de vaststelling komen dat het klopt.

Ik ga nu het volgende heilige huisje intrappen en daarvoor ook nog de bewijzen aanleveren. Hier ga je onmiddellijk kunnen vaststellen dat men jou appelen voor citroenen verkoopt.

Regelmatig maken de fondsenhuizen studies op die ze dan verspreiden via de sales-teams. Die verkopers willen natuurlijk hun inkomsten opdrijven en hun objectieven behalen. Bij het vertalen van die werkdocumenten pikken ze er hier en daar elementen uit die ze dik in de verf zetten, waarbij ze soms behoorlijk kort door de bocht gaan. Ik wil het nog geen leugens noemen.

Marcperson
Marc Person
Zo’n vertaling kon je hier een paar dagen geleden vinden. Als je dat artikel wil lezen, dan kan je dat terugvinden op deze site door in de zoekmotor de titel in te geven: “Timing is onbelangrijk”; je duidt aan dat je “Nieuws” zoekt en geen aandeel en je klikt.

Ik heb de originele studie van 84 bladzijden in het Engels gelezen en kwam tot de vaststelling dat het genoemd artikel eigenlijk de Outlook voor 2019 weergeeft en dat de stelling in de Nederlandse versie veel minder nadrukkelijk wordt vermeld.

Eigenlijk staat er dat een instap op het verkeerde moment (te hoge notering) je na een korte periode met een nadeel (lees verlies) kan opzadelen. Na een periode van zo’n 10 jaar zou dat nadeel fel afgezwakt zijn en zou je alsnog een behoorlijke return mogen verwachten.

Niet akkoord. Volgens mij is het moment van instap erg belangrijk

In het volgend voorbeeld heb ik de data uit het artikel overgenomen en een berekening gemaakt met twee welbekende indexen.

Msciworldbeleggen

Als je een verschil in resultaat van om en bij de €3.000 op een instap van €10.000 onbelangrijk vindt , dan ben je toch iemand die niet let op de kleintjes. Voor de fondsenverkopers maakt dat natuurlijk niks uit: het commissieloon is binnen. Zij de winst, jij het risico…

Zij hebben waarschijnlijk niet gedacht aan hetgeen Albert Einstein het achtste wereldwonder noemde: de samengestelde intrest. Een klein verschil aan rendement wordt door die sterke kracht van de samengestelde intrest wel degelijk een ferme slok op de borrel.

Ook vermelden dat het altijd wel goed komt, is wel degelijk een brug te ver.

Koersenbeleggen

Vermits ik van de meeste fondsen of indexen geen noteringen van 1/04/2000 of 1/04/2001 kon terugvinden heb ik een notering genomen van voor de crisis van 2008 en na deze crisis.

Een hele reeks fondsen en indexen hebben die crisis vandaag nog niet verteerd en ik vraag mij af of ze het verschil in resultaat nog gaan kunnen temperen tijdens de volgende jaren.

Diegenen die gewacht hebben op een beter moment om in te stappen, hebben ondertussen hun inleg soms al kunnen verdubbelen. De anderen, voor wie het momentum onbelangrijk is, kijken nog steeds op negatieve cijfers, of hebben die rotzooi al lang verkocht.

Timing is alzo belangrijk !

Daarmee komen we dan op het volgend heilige huisje dat stelt dat timing onbegonnen werk is. Welnu, ik kan je niet aanduiden wanneer een fonds of tracker op zijn topnotering is aangekomen, of wanneer het ultieme dieptepunt is bereikt. Ik kan wel bepalen wanneer je van overwaardering kan spreken en wanneer er zich een opportuniteit aandient omdat het ondergewaardeerd is.

Dat leg ik je graag uit in één van de volgende artikels…