Schroders over trend naar Defined Contribution pensioenen

Kort geleden heeft Schroders een internationaal onderzoek afgerond naar post-pensioenproducten. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in de grootste wereldwijde markten waar Defined Contribution (DC) pensioenen tot de praktijk behoren, was erop gericht inzicht te krijgen in welke aanpak voor gepensioneerden de beste perspectieven biedt om aan hun financiële behoeften te voldoen.

Aangezien in geen enkel land het opgebouwde pensioenvermogen meer is dan vijf maal het gemiddelde eindloon, moeten gepensioneerden die hun vermogen op een spaarrekening zetten, er rekening mee houden dat hun geld na slechts acht jaar op zal zijn. Dat is minder dan de helft van de gemiddelde levensverwachting in de ontwikkelde wereld.

Nu de trend wereldwijd is om van Defined Benefit pensioenen over te gaan naar Defined Contribution pensioenen, moeten mensen die nu pensioen opbouwen en de generaties na hen, rekening houden met een lange levensverwachting en beleggingsrisico’s die voorheen door andere deelnemers in het pensioenfonds gedragen werden.

Risico's

Hoewel de verschuiving naar Defined Contribution individuen die pensioen opbouwen meer flexibiliteit en keuzevrijheid geeft voor de manier waarop ze hun vermogen na hun pensioen beleggen, neemt hierdoor ook het aantal risico’s waarmee rekening dient te worden gehouden toe. Gepensioneerden lopen het risico niet hun hele leven met hun geld toe te kunnen komen, terwijl ze bovendien geneigd zijn om hun consumptieniveau te onderschatten. Andere bedreigingen zijn bijvoorbeeld een stijging van de inflatie en een beleggingsrendement dat lager is dan verwacht.

Nu overheid en werkgevers in veel landen niet langer een raamwerk bieden voor de belegging van het pensioenvermogen, zal meer en meer een beroep worden gedaan op vermogensbeheerders en verzekeraars om producten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van gepensioneerden, de beleggingsrisico’s beperken en een oplossing bieden voor de lange levensverwachting na de pensionering.

België: één van de landen met de langste levensverwachting na de pensionering

Ook in België stappen werkgevers steeds meer over van Defined Benefit naar Defined Contribution pensioenen, waardoor het ook hier steeds belangrijker wordt goede voorzieningen te treffen voor de vermogensplanning na de pensionering. Hoewel over de pensioenbijdragen in de DC-pensioenen een minimaal rendement gegarandeerd wordt, garandeert dit niet dat mensen na hun pensionering langdurig over voldoende geld zullen beschikken. Vanwege de fiscale voordelen van een uitkering in eens, is deze keuze bij Belgen die met pensioen gaan bijzonder populair. Maar omdat mensen in België op hun zestigste met pensioen kunnen gaan – en dat vaak ook doen – moeten Belgen in vergelijking met veel andere landen zeer lang met hun pensioengeld toe kunnen komen; gemiddeld vier jaar langer dan het OESO-gemiddelde. Om de risico’s van inflatie en een lange levensduur het hoofd te bieden, is het van groot belang om in te zien dat een combinatie van beleggings- en verzekeringscomponenten essentieel is voor een pensioenplanning die aan de behoeften van individuen kan voldoen.

Lesley-Ann Morgan, Head of Global Strategic Solutions at Schroders , zei: ‘Bij Schroders zijn we ervan overtuigd dat post-pensioenproducten alleen succesvol kunnen zijn als ze een stabiel, reëel beleggingsrendement combineren met betrouwbare bescherming tegen het risico van een lange levensduur. Daarnaast moeten producten de flexibiliteit bieden om zich aan te passen aan veranderende behoeften, terwijl ze ook eenvoudig te beheren en uit te voeren dienen te zijn. Ideaal gesproken dient een post-pensioenproduct onafhankelijk te zijn van politieke inmenging of tenminste op brede, langdurige ondersteuning door diverse partijen te kunnen rekenen.’

‘Op basis van de onderzoeksuitkomsten en de nog steeds toenemende levensverwachting zijn wij van mening dat een succesvolle strategie een combinatie dient te zijn van beleggings- en verzekeringscomponenten. Aan het begin van de pensioenperiode blijft groei van het belegde vermogen noodzakelijk om koopkracht van het opgebouwde vermogen te behouden, gecombineerd met bescherming tegen een lange levensduur later in het leven, zodat een stabiel inkomen gewaarborgd is.

Het is nodig om mensen duidelijke opties te bieden en duidelijk uit te leggen wat het effect is van de verschillende mogelijkheden. Geavanceerde technologie kan helpen om dat met succes te doen.’

‘Bij Schroders gaan we nu de dialoog aan over de post-pensioenplanning, met als doel beleggers te helpen doordachte beslissingen voor de lange termijn te nemen, zodat ze hun pensioendoelen kunnen realiseren.’