BNY Mellon verwacht stabiele rentes

Paul Flood, fondsbeheerder van het Newton Multi- Asset Income Fund schrijft, dat door hun sterke kasstroom, hoge pay-out ratio's en hoge overheidssubsidie, assets in renewable energy de komende 12 maanden voor stabiele rendementen zullen zorgen. De combinatie van deze drie factoren betekent dat je zeer stabiele kasstromen met een hoge mate van zekerheid hebt.

India is een land waar Flood hoge verwachtingen voor koestert. Daar zijn structurele hervormingen aan de gang. Wel is 2015 het jaar van El Niño, wat de nodige impact op het klimaat kan hebben. Op de langere termijn kent India een gunstige bevolkingsontwikkeling en een sterke hervormingsagenda.

Suzanne Hutchins, fondsbeheerster van Newton Real Return, stelt dat - afgezien van cash - de yen een lage correlatie met andere risicovolle assets kent en een goede diversificatie biedt. Het in portefeuille hebben van reële assets, zoals goud, vormt een belangrijke component van de strategie, met name in tijden van onzekerheid. Op de langere termijn gelooft zij dat goud zijn koopkracht behoudt, en dat kan niet gezegd worden van ’flat money’.

Raman Srivastava, cio bij Standish, denkt dat volatiliteit relatief laag blijft in veel rentemarkten. Dat geeft de gelegenheid om opties te gebruiken om het rendement op te krikken. Delen van de Asset -Backed en Commercial Mortgage-Backed Securities bieden spreiding en een lage correlatie ten opzichte van aandelen en bedrijfsobligaties. Volgens Srivastava zijn veel sectoren in fixed income te duur geprijsd, waaronder veel obligatiemarkten in ontwikkelde landen en delen van de credit markten met een hogere kredietwaardigheid. Value valt te vinden in lokale opkomende markten zoals Brazilië en Mexico, maar ook in staatspapier uit Australië.

Jason Lejonvarn, strateeg bij Mellon Capital, is ervan overtuigd dat valuta aantrekkelijke rendementen te bieden hebben. Zowel het Verenigd Koninkrijk als de VS gaan de rente verhogen. Dit zorgt voor meer divergentie in de kortetermijnrente en de valutamarkten. Hij ziet nog altijd aantrekkelijke kansen in de aandelenmarkten. De long posities in Amerikaanse aandelen zijn terug geschaald ten gunste van aandelen uit de Europese kernlanden.