BNY Mellon: Vijf mogelijke implicaties van een Grexit

Alle aandacht gaat momenteel uit naar een mogelijke Grexit en ineenstorting van het Griekse bankensysteem. Maar de situatie kan meer impact hebben. Specialisten van Newton, Standish en Insight, boutiques van BNY Mellon, geven hun commentaar.

1. Europese copycats

Als Griekenland in een korte en heftige crisis belandt, maar daarna snel opkrabbelt, gaan meer landen twijfelen of ze wel verder moeten met hun Spartaanse bezuinigingen. Een economisch herstel en een lagere schuldpositie na een Grexit kan andere landen het idee geven dat wanbetaling een oplossing is.

2. Uitstel van renteverhogingen

Een verslechtering van de Griekse situatie kan leiden tot meer steunmaatregelen van de ECB en uitstel van een renteverhoging door de Fed. De Chinese marktcrash geeft voeding aan deze verwachting. De markt prijst momenteel een rentestap in februari 2016 in. Dat is echter aan de late kant, gezien de beperkte blootstelling van de VS aan Griekenland en de goede fundamentals.

3. Volatiliteit trekt sporen

Vooral sectoren en beleggingscategorieën die extra gevoelig zijn voor de economische situatie, zoals manufacturing, financials en Europese high yield obligaties, worden geraakt door de onzekerheid. De euro krijgt het stempel dat landen eruit kunnen stappen, wat de risicopremie op assets uit de eurozone opdrijft. Het vertrouwen loopt ook een deuk op. Als een akkoord uitblijft houdt volatiliteit in alle beleggingsmarkten aan.

4. De wereld raakt verstoord

Griekenland zou de eerste ontwikkelde economie zijn die failliet gaat. Is het een voorbode van wat andere welvaartsstaten met een hoge schuldpositie te wachten staat? De Griekse schuld is ondraaglijk geworden. Maar volgens het Real Return team van Newton is bij de huidige economische groei de schuldenlast van de meeste Westerse economieën net zo ondraaglijk. Ook bestaat het risico dat Rusland een helpende hand uitsteekt, wat verder een wig drijft tussen Griekenland en Europa.

5. (In)stabiliteit van schulden?

De volatiliteit zal wel toenemen, maar niet het aantal wanbetalingen. Die blijven gematigd. De obligatierente uit de periferie kan tijdelijk in de vuurlinie komen te liggen, maar onder meer QE beteugelt de stijging. Als de reactie op de korte termijn voorbij is, zullen de obligatiemarkten uit de periferie weer stabiliseren.