Dollar-rally absoluut voorbij aldus Legg Mason

De recente opgang van de Amerikaanse dollar is in de ogen van Legg Mason niet gerechtvaardigd. De relatief stabiele detailhandelsverkopen, de lagere exporten en de lagere bedrijvenindex in de VS zorgt ervoor dat het zeer waarschijnlijk is dat de Amerikaanse munt op termijn moet gaan verzwakken aldus Chen Zhao, co-director Global Macro Research bij Legg Mason .

Ontwikkelingslanden sterker

Chenzhao
Chen Zhao

Naast deze macro-variabelen domineren verder ook de enorme renteverschillen tussen de ontwikkelde (G7) landen met de ontwikkelingslanden. Ook voor de komende jaren verwacht Zhao dat dit verschil groter kan gaan worden. De hogere rentes in de ontwikkelingslanden zijn volgens Legg Mason maar in beperkte mate een vergoeding voor extra risico.

Dit wordt volgens de econoom grotendeels gecompenseerd door de verstevigde fundamenten van de meeste opkomende markten. Zo zien we dat de Chinese Yuan tegen over de Amerikaanse dollar vanaf 2005 ruim 30 procent hoger staat.

Het huidige renteniveau in China (circa 8 procent) zorgt echter voor een rem op de Chinese economie zo vermoed de econoom.

Chineseyuan

Bron: Thomson Reuters Datastream/Brandywine Global

Zhao duidt verder op groei van de bruto-nationale producten van de opkomende markten die al sinds de Azië-crisis (1999) ieder jaar positief is geweest.

Voorkeur Latijnse leningen

Naast de Amerikaanse dollar zijn ook de Duitse staatsleningen volgens de econoom zwaar overgeprijsd. Bij nu effectieve rendementen van praktisch 0 procent is er daarom praktisch geen opwaarts potentieel maar sec neerwaarts. Als alternatieven noemt Zhao diverse Latijns-Amerikaanse leningen waaronder die van Argentinië. Volgens hem hebben hier de herstructureringen zeker zijn vruchten afgeworpen en wordt dit door de markt nog te vaak links gelaten.