Beheerd vermogen beleggingsinstellingen stijgt door koerswinst

In het eerste kwartaal van 2015 is het beheerde vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen toegenomen met 7,8% tot EUR 807 miljard. Dat werd grotendeels veroorzaakt door een totaalrendement van 10,3% (EUR 74,8 miljard), een recordniveau. De toename van het beheerde vermogen werd tegelijkertijd beperkt door een netto-uitstroom van EUR 15,3 miljard.

De omvang van Nederlandse beleggingsfondsen behaalde voor het zevende achtereenvolgende kwartaal opnieuw een recordniveau (zie figuur 1). De waarde van de beleggingen (assets under management) nam in het eerste kwartaal van 2015 met EUR 58,7 miljard toe tot EUR 807 miljard. Vooral de omvang van aandelen- en obligatiefondsen steeg aanzienlijk, met respectievelijk EUR 24,7 miljard en EUR 20,8 miljard.

Fondsennederland

De groei van de beleggingsfondsen werd met name veroorzaakt door een behaald totaalrendement (inclusief rente en dividend) van 10,3% k-o-k. Dit is het hoogste behaalde totaalrendement sinds het begin van het waarnemen van de beleggingsinstellingen-statistiek. De koerswinst op de beleggingen in aandelen bedroeg in het eerste kwartaal 15,5% k-o-k (zie figuur 2), in lijn met de stijging van aandelenindices zoals de MSCI World Index (+14,6%).

Over de beleggingen van hedgefondsen, gemengde fondsen en vastgoedfondsen behaalden de beleggingsinstellingen een koerswinst van respectievelijk 12,4%, 9,8% en 9,4% k-o-k. Overige fondsen en obligatiefondsen hadden gemiddeld een lager rendement van respectievelijk 7,0% en 6,2%.

Fondsrendementen

De stijging van het beheerde vermogen werd beperkt doordat er voor het tweede kwartaal op rij netto geld werd onttrokken aan beleggingsinstellingen. In het eerste kwartaal van 2015 bedroeg deze netto-uitstroom EUR 15,3 miljard (1,9% van het beheerde vermogen). In totaal werd EUR 15,2 miljard onttrokken aan aandelenfondsen en EUR 3,7 miljard aan vastgoedfondsen, hetgeen deels werd gecompenseerd door een netto inleg van EUR 3,8 miljard in overige fondsen.

Net als in het laatste kwartaal van 2014 onttrokken pensioenfondsen het grootste bedrag aan beleggingsinstellingen, in totaal circa EUR 9 miljard. Daarnaast trokken ook verzekeraars voor een aanzienlijk bedrag, circa EUR 4 miljard, terug.

Bron: DNB